meny

Informationssäkerhet för dig som privatperson

Enligt dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträdet skydda din integritet bland annat genom att vidta organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig eller otillåten behandling, förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse.
Här ger vi dig några tips för hur du själv kan öka skyddet för dina personuppgifter som

  • behandlas i en tjänst du använder
  • du skickar över internet
  • du själv har lagrat på din egen utrustning.