meny

Sök tillstånd för kamerabevakning

Har ni läst vår information och kommit fram till att ni behöver söka tillstånd för kamerabevakning så gör ni det med vår blankett.

Ansök om tillstånd

Ni ansöker om tillstånd för kamerabevakning med vår blankett.

Gör så här:
Spara ner filen och öppna den i Adobe Reader och fyll sedan i blanketten med hjälp av de interaktiva fälten. Skicka därefter den ifyllda blanketten per e-post till imy@imy.se eller med brev till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm. Ansökan är kostnadsfri.

Blankett: Ansökan om tillstånd för kamerabevakning

Har brott eller incidenter inträffat på platsen ni vill kamerabevaka? Då ska ni bifoga ifylld Excel-fil eller egen sammanställning över brott och incidenter.

Excel-fil: Sammanställning över brott och incidenter

All kameraanvändning omfattas inte av tillståndsplikten utan bara bevakning som innebär varaktig eller regelbundet upprepad personbevakning.

Är ni säkra på att ni behöver söka om tillstånd?

Information som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen

Om er organisation bedömer att er ansökan om kameratillstånd innehåller information som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen ska denna inte skickas in till Integritetsskyddsmyndigheten via formuläret på vår webbplats. Istället ska begäran eller ansökan skickas till Integritetsskyddsmyndigheten med rekommenderat brev, genom personlig leverans eller via motsvarande kontaktsätt.

Med säkerhetsskyddslagstiftningen menas säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

Tidigare utfärdade tillstånd gäller fortfarande

Kameratillstånd som är som är utfärdat innan 25 maj 2018 gäller fortfarande för myndigheter och andra som utför en uppgift av allmänt intresse. Ni kan alltså fortsätta kamerabevaka enligt villkoren i ert tillstånd så länge tillståndet gäller.