meny

Skolor och förskolor

Vägledning och råd för skolor och förskolor, både inom privat och offentlig verksamhet, samt till dig som är förälder.

I skolan behandlas ett stort antal personuppgifter av olika slag, allt ifrån inom undervisningen till närvarolistor, betygsunderlag och personliga utvecklingsplaner. Personuppgifter om barn är särskilt skyddsvärda eftersom barn kan ha svårare att förutse riskerna med att lämna ifrån sig uppgifter och förstå vilken rätt de har till skydd för sina uppgifter.

Läraren ansvarar inte för personuppgifterna

Den som är personuppgiftsansvarig ansvarar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och att dataskyddsreglerna följs. Den personuppgiftsansvarige är den verksamhet som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Till exempel kan en utbildningsnämnd vara personuppgiftsansvarig för en kommunal skola och ett aktiebolag för en friskola. Det är alltså inte läraren eller rektorn på en skola som är personuppgiftsansvarig. Rektorn, läraren och andra anställda ska endast behandla personuppgifter i skolverksamheten enligt instruktion från den personuppgiftsansvarige.

Dataskyddsombudet kontrollerar och ger stöd

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. En kommunal verksamhet måste alltid ha ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsreglerna följs inom skolan men också att ge råd om hur behandlingen av personuppgifter bör gå till. Dataskyddsombudet ska också vara en kontaktpunkt för den registrerade. Elever och föräldrar kan därför kontakta dataskyddsombudet för att ställa frågor om behandlingen av personuppgifter på skolan.