Hoppa till innehåll på sidan

Dataskydd

Alla verksamheter måste följa dataskyddsreglerna vid behandling av personuppgifter. Det gäller oavsett om det är en offentlig myndighet, ett privat företag, en förening eller någon annan typ av verksamhet.

Dataskyddsreglerna grundar sig i de mänskliga rättigheterna. Alla människor har rätt till respekt för privat- och familjeliv och till skydd av sina personuppgifter. Här kan ni läsa mer om vilka skyldigheter ni har när ni hanterar personuppgifter i er verksamhet.

Dataskyddsförordningen

Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat att ni behöver följa de grundläggande principerna, se till att behandlingen har en rättslig grund och informera de registrerade om hur ni hanterar deras personuppgifter.

Introduktion till dataskyddsförordningen

Flera flaggstänger med blå EU-flaggor med gula stjärnor på rad mot blå himmel.

Dataskyddsförordningen

Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat att ni behöver följa de grundläggande principerna, se till att behandlingen har en rättslig grund och informera de registrerade om hur ni hanterar deras personuppgifter.

Introduktion till dataskyddsförordningen

IMY play

Vill du lära dig mer om GDPR? I våra kunskapsfilmer på IMY play får du en snabb genomgång av de viktigaste delarna i dataskyddsförordningen.

Till IMY play

Man vid dator

IMY play

Vill du lära dig mer om GDPR? I våra kunskapsfilmer på IMY play får du en snabb genomgång av de viktigaste delarna i dataskyddsförordningen.

Till IMY play

 

Dataskyddsombud

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud.

Mer om dataskyddsombudet roll och uppgift

Personuppgiftsincidenter

I dataskyddsförordningen finns en skyldighet för organisationer att anmäla vissa typer av personuppgiftsincidenter till IMY.

Personuppgiftsincidenter

Konsekvensbedömningar och förhandssamråd

Planerar ni att inleda en behandling av personuppgifter som kan leda till en hög risk för de registrerade? Då måste ni göra en konsekvensbedömning och i vissa fall begära ett samråd med IMY.

Konsekvensbedömningar och förhandssamråd

GDPR-guide för små och medelstora företag

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har tagit fram en ny GDPR-guide för små och medelstora företag. Målet med guiden är att öka medvetenheten om dataskyddsförordningen och att underlätta efterlevnaden av den. Guiden täcker olika aspekter av GDPR, från grunderna i dataskydd till registrerades rättigheter, åtgärder för att skydda personuppgifter och mer. Den innehåller videor, infografik, interaktiva flödesscheman och annat praktiskt material för att hjälpa små och medelstora företag att bli GDPR-kompatibla. 

EDPB:s GDPR-guide (på engelska)

Senast uppdaterad: 20 februari 2024
Sidans etiketter Dataskydd