Hoppa till innehåll på sidan

Det här gäller enligt dataskydds­förordningen

Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat att ni behöver följa de grundläggande principerna, se till att behandlingen har en rättslig grund och informera de registrerade om hur ni hanterar deras personuppgifter.

Har ni redan koll på grunderna i dataskyddsförordningen? Annars är det bra att ni börjar med vår introduktion för att få veta mer om syftet med dataskyddsförordningen, när den gäller och inte gäller och skillnaden mellan personuppgifter och känsliga personuppgifter.

Introduktion till dataskyddsförordningen

 

Grundläggande principer och rättslig grund

I dataskyddsförordningen finns ett antal grundläggande principer som måste följas då man hanterar personuppgifter. När man behandlar personuppgifter måste man stödja sig på någon av de sex rättsliga grunder som finns enligt förordningen.

Grundläggande principer

Rättslig grund

De registrerades rättigheter

Dataskyddsförordningen ökar kraven på den som behandlar personuppgifter och stärker de registrerades rättigheter. Det är viktigt för den som behandlar personuppgifter att säkerställa att de registrerades rättigheter tas om hand.

Registrerades rättigheter

Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete

Vägledningen tillhandahåller en metod för att göra en integritetsanalys och ta reda på om ett förslag är förenligt med bestämmelserna i framför allt dataskyddsförordningen. 

Läs vägledningen

""

Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete

Vägledningen tillhandahåller en metod för att göra en integritetsanalys och ta reda på om ett förslag är förenligt med bestämmelserna i framför allt dataskyddsförordningen. 

Läs vägledningen

IMY play

Vill du lära dig mer om GDPR? I våra kunskapsfilmer på IMY play får du en snabb genomgång av de viktigaste delarna i dataskyddsförordningen.

Till IMY play

Man vid dator

IMY play

Vill du lära dig mer om GDPR? I våra kunskapsfilmer på IMY play får du en snabb genomgång av de viktigaste delarna i dataskyddsförordningen.

Till IMY play

Senast uppdaterad: 8 juli 2024
Sidans etiketter Dataskydd