Hoppa till innehåll på sidan

Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard

Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard är ett krav för alla personuppgiftsansvariga, och gäller alla företag oavsett storlek.

Genomförandet av inbyggt dataskydd och dataskydd som standard varierar beroende på behandlingen i det enskilda fallet. Oavsett storlek kan genomförandet av inbyggt dataskydd och dataskydd som standard gynna både den personuppgiftsansvariga och den registrerade.

 

Rättsinformation

Fördjupa dig
Senast uppdaterad: 12 april 2023