Hoppa till innehåll på sidan

Introduktion till dataskydds­förordningen

Ett av syftena med dataskyddsförordningen (GDPR) är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Om du har frågor om hur dataskyddsförordningen ska tillämpas när du som medarbetare behandlar personuppgifter i din organisation ska du i första hand vända dig till den som är personuppgiftsansvarig. Det är den personuppgiftsansvariga som har ansvaret att informera och instruera dig om hur du ska gå till väga. Du är skyldig att följa de instruktioner som getts. Om det finns ett dataskyddsombud hos den personuppgiftsansvariga kan du även vända dig till denne för råd. 

Det är alltid den personuppgiftsansvariga som ansvarar för hur och varför personuppgifter behandlas. Personuppgiftsansvarig är som huvudregel den som bestämmer för vilka syften (ändamål) personuppgifter får hanteras och hur den hanteringen ska gå till (medel). Personuppgiftsansvarig kan till exempel vara ett aktiebolag, en stiftelse, en förening eller en statlig, regional eller kommunal myndighet.

På de här sidorna kan du bland annat läsa om syftet med dataskyddsförordningen och när den gäller och inte gäller.

Syftet med dataskyddsförordningen

 

Personuppgifter

Dataskyddsförordningen reglerar hur personuppgifter får behandlas. Det finns olika saker att ta hänsyn till beroende på om personuppgifterna klassas som känsliga eller inte eller om personuppgifterna rör barn.

 

IMY play

Vill du lära dig mer om GDPR? I våra kunskapsfilmer på IMY play får du en snabb genomgång av de viktigaste delarna i dataskyddsförordningen.

Till IMY play

Man vid dator

IMY play

Vill du lära dig mer om GDPR? I våra kunskapsfilmer på IMY play får du en snabb genomgång av de viktigaste delarna i dataskyddsförordningen.

Till IMY play

Senast uppdaterad: 15 februari 2024
Sidans etiketter Dataskydd