Hoppa till innehåll på sidan

Regulatorisk sandlåda om dataskydd

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) ger fördjupad vägledning till innovationsprojekt. Arbetssättet, regulatorisk sandlåda, är en form av dialogbaserad vägledning där vi belyser gråzonsfrågor om dataskydd och integritet. Intresseanmälan till nästa regulatoriska sandlåda 2024 är stängd. Under våren 2024 öppnar vi upp för anmälan till projekt hösten 2024.

I en regulatorisk sandlåda kan ni som innovationsaktör testa era idéer i dialog med oss och få stöd i rättsliga bedömningar. Arbetssättet möjliggör ett ömsesidigt lärande – både för er vad gäller dataskyddsregelverket, och för oss om hur tekniken fungerar och vilka frågeställningar som aktualiseras med anledning av den. 

Under 2024 genomför vi två regulatoriska sandlådor, en under våren och en under hösten.

I en regulatorisk sandlåda fokuserar vi på gråzonsfrågor med stort värde för många. Vi behandlar inte alla dataskyddsrättsliga frågor i ett projekt. Istället väljer vi tillsammans med projektdeltagarna ut någon eller några dataskyddsrättsliga frågeställningar som är av intresse för många. Vi medger inga undantag från befintlig lagstiftning. 

Vad är gråzonsfrågor?

Gråzonsfrågor är frågor där praxis eller annan vägledning saknas. Det handlar ofta om ny teknik och nya tjänster, eller ny användning av befintlig teknik. Genom att samverka med ett innovationsprojekt där gråzonsfrågorna är aktuella kan IMY närma sig frågorna på ett annat sätt än genom till exempel tillsyn.

Det här gäller för våra regulatoriska sandlådor

 • Ni ska ha kommit tillräckligt långt i projektet för att kunna identifiera rättsliga frågeställningar, men någon personuppgiftsbehandling ska ännu inte ha påbörjats. 
 • Det ska finns dataskyddsrättsliga gråzonsfrågor där det finns ett behov av vägledning som har betydelse för många. 
 • Ni ska kunna avsätta tid och delta i fyra–sex workshops under de första tre–fyra månaderna.
 • Arbetsspråket är företrädelsevis svenska.
 • Er projektidé ska bidra till samhällsnytta.
 • I en regulatorisk sandlåda ger vi inga undantag från befintliga regler och ingen personuppgiftsbehandling får ske inom ramen för det projekt som deltar.
 • Den vägledning som ges är vår bedömning utifrån rådande rättsläge, vilket innebär att praxis eller ny lagstiftning kan göra att den förändras i ett senare skede.
 • Vi ger inga garantier till er som deltar i ett projekt att ni inte kommer att granskas genom till exempel tillsyn. Vi kommer inte särbehandla er som deltar eller åsidosätta andra av myndighetens arbetsuppgifter.
 • Ett projekt pågår i ungefär sex månader.
 • För er som deltar i projektet är de första tre-fyra månaderna mest intensiva, då vi genomför vår dialogbaserade vägledning genom workshops. Det är viktigt att samtliga projektdeltagare kan avsätta tid för fyra-sex möten samt har möjlighet att lägga ner tid mellan mötena för att aktivt driva arbetet framåt.
 • Arbetsspråket är svenska.
 • De sista två månaderna skriver vi en rapport utifrån den vägledning som har framkommit. Under rapportskrivning behöver samtliga projektdeltagare delta för att stämma av frågor och motläsa texter.
 • Projektet avslutas med att vi publicerar en rapport på IMY:s webbplats. Syftet med rapporten är att beskriva vad som framkommit i de rättsliga frågorna.
 • När projektet är avslutat genomför vi kommunikationsinsatser för att fler ska kunna ta del av vägledningen.
 • Vi är en statlig myndighet som har skyldighet att lämna ut handlingar som inkommit till oss, förutsatt att lagstadgade sekretesskäl inte finns. Det kan innebära att information som ni tycker är känslig kan komma att lämnas ut, på begäran av en enskild. 
 • Under arbetet kan vi behöva vända oss till andra myndigheter för att klargöra frågor som faller under deras område. Notera att handlingar som delas med andra myndigheter kan komma att lämnas från dem, på begäran av en enskild.

Under 2024 genomför vi två regulatoriska sandlådor, en på våren och en på hösten. 

Vårens regulatoriska sandlåda 2024

 • 1 december 2023: Sista dagen för att anmäla intresse att delta vårens regulatoriska sandlåda.
 • Fram till den 31 januari 2024 kan vi komma att kontakta dig som har anmält intresse för kompletterande uppgifter.
 • Senast den 28 februari 2024: Vi lämnar besked om vilket projekt som deltar i våren regulatoriska sandlåda. 
 • Mars 2024: Projektstart. 
 • September 2024: Projektrapport presenteras. 

Höstens regulatoriska sandlåda 2024

 • Senast den 15 maj 2024 ska ni ha anmält intresse att delta i höstens regulatoriska sandlåda. 
 • Augusti 2024: Projektstart. 
 • Mars 2025: Projektrapport presenteras.

Tidpunkterna är preliminära och kan komma att ändras.

 

Intresseanmälan för vårens projekt är stängd

Intresseanmälan för den regulatoriska sandlådan som ska dra igång under våren 2024 är stängd. Våren 2024 kommer vi att öppna upp intresseanmälan för den regulatoriska sandlådan som ska påbörjas under hösten 2024.

För frågor eller funderingar gällande den regulatoriska sandlådan, mejla oss på innovation@imy.se.

 

Våra projekt

IMY har arbetat med regulatorisk sandlåda sedan 2022. Arbetssättet används även av andra dataskyddsmyndigheter i Europa, som exempelvis CNIL i Frankrike och Datatilsynet i Norge. Vi har hittills genomfört ett projekt och har ett pågående projekt vars slutrapport presenteras i början av 2024.

 

Innovationsportalen

Vårt arbete med regulatorisk sandlåda är en del av vårt innovationsarbete. I innovationsportalen kan du ta del av grundläggande vägledning och stöd om dataskydd till innovationsprojekt.

IMY:s innovationsportal

Senast uppdaterad: 13 februari 2024