Hoppa till innehåll på sidan

Regulatorisk sandlåda om dataskydd

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) ger fördjupad vägledning till innovationsprojekt. Arbetssättet, regulatorisk sandlåda, är en form av dialogbaserad vägledning där vi belyser gråzonsfrågor om dataskydd och integritet. Intresseanmälan till höstens regulatoriska sandlåda är stängd.

Inom ramen för IMY:s regulatoriska sandlåda kan ni som innovationsaktör testa era idéer i dialog med oss och få stöd i dataskyddsrättsliga frågor. Arbetssättet möjliggör ett ömsesidigt lärande – både för er vad gäller dataskyddsregelverket, och för oss om hur tekniken fungerar och vilka frågeställningar som aktualiseras med anledning av den. 

Just nu bedömer vi de intressenanmälningar som vi har fått in till höstens regulatoriska sandlåda. Projektet är tänkt att dra igång i september 2024.

I IMY:s regulatorisk sandlåda fokuserar vi på gråzonsfrågor med stort värde för många. Vi behandlar inte alla dataskyddsrättsliga frågor i ett projekt. Istället väljer vi tillsammans med projektdeltagarna ut någon eller några dataskyddsrättsliga frågeställningar som är av intresse för många. Vi medger inga undantag från befintlig lagstiftning. 

Ordförklaring

Ordförklaringar

Gråzonsfrågor

Gråzonsfrågor är frågor där praxis eller annan vägledning saknas. Det handlar ofta om ny teknik och nya tjänster, eller ny användning av befintlig teknik. Genom att samverka med ett innovationsprojekt där gråzonsfrågorna är aktuella kan IMY närma sig frågorna på ett annat sätt än genom till exempel tillsyn.
Gå till ordlistsidan

 

Det här gäller för deltagande i IMY:s regulatoriska sandlåda

 • Ni ska ha kommit tillräckligt långt i projektet för att kunna identifiera rättsliga frågeställningar, men någon personuppgiftsbehandling ska ännu inte ha påbörjats. 
 • Det ska finns dataskyddsrättsliga gråzonsfrågor där det finns ett behov av vägledning som har betydelse för många. 
 • Ni ska kunna avsätta tid och delta i fem–sju workshops under de första tre–fyra månaderna.
 • Arbetsspråket är företrädelsevis svenska.
 • Er projektidé ska bidra till samhällsnytta.
 • I IMY:s regulatoriska sandlåda ger vi inga undantag från befintliga regler och ingen personuppgiftsbehandling får ske inom ramen för det projekt som deltar.
 • Den vägledning som ges är vår bedömning utifrån rådande rättsläge, vilket innebär att praxis eller ny lagstiftning kan göra att den förändras i ett senare skede.
 • Vi ger inga garantier till er som deltar i ett projekt att ni inte kommer att granskas genom till exempel tillsyn. Vi kommer inte särbehandla er som deltar eller åsidosätta andra av myndighetens arbetsuppgifter.
 • Ett projekt pågår i ungefär sex månader.
 • För er som deltar i projektet är de första tre-fyra månaderna mest intensiva, då vi genomför vår dialogbaserade vägledning genom workshops. Det är viktigt att samtliga projektdeltagare kan avsätta tid för fem-sju möten samt har möjlighet att lägga ner tid mellan mötena för att aktivt driva arbetet framåt.
 • Arbetsspråket är svenska.
 • De sista två månaderna skriver vi en rapport utifrån den vägledning som har framkommit. Under rapportskrivning behöver samtliga projektdeltagare delta för att stämma av frågor och motläsa texter.
 • Projektet avslutas med att vi publicerar en rapport på IMY:s webbplats. Syftet med rapporten är att beskriva vad som framkommit i de rättsliga frågorna.
 • När projektet är avslutat genomför vi kommunikationsinsatser för att fler ska kunna ta del av vägledningen.
 • Vi är en statlig myndighet som har skyldighet att lämna ut handlingar som inkommit till oss, förutsatt att lagstadgade sekretesskäl inte finns. Det kan innebära att information som ni tycker är känslig kan komma att lämnas ut på begäran av en enskild. 
 • Under arbetet kan vi behöva vända oss till andra myndigheter för att klargöra frågor som faller under deras område. Notera att handlingar som delas med andra myndigheter kan komma att lämnas ut på begäran av en enskild.

Under hösten 2024 genomför vi ett projekt i IMY:s regulatoriska sandlåda. 

Den 21 april: Sista dagen för att anmäla intresse att delta i höstens projekt i IMY:s regulatoriska sandlåda.

Fram till den 31 maj kan vi komma att kontakta dig som anmält intresse för kompletterande uppgifter.

Senast den 20 juni lämnar vi besked om vilket projekt som deltar i höstens projekt i IMY:s regulatoriska sandlåda.

Början/mitten av september: Projektstart.

Februari-mars 2025: Projektrapport presenteras.

Notera att tidpunkterna är preliminära och kan komma att ändras.

 

Intresserad av att delta?

Intresseanmälan till höstens regulatoriska sandlåda är stängd. Vi återkommer med mer information när det är dags att anmäla intresse till 2025.

Våra projekt

IMY har arbetat med den regulatoriska sandlådan sedan 2022. Arbetssättet används även av andra dataskyddsmyndigheter i Europa, som exempelvis CNIL i Frankrike och Datatilsynet i Norge. Vi har hittills genomfört två projekt och har just nu ett pågående projekt vars slutrapport presenteras under hösten 2024.

 

Innovationsportalen

Vårt arbete med den regulatoriska sandlådan är en del av vårt innovationsarbete. På innovationsportalen kan du ta del av grundläggande vägledning och stöd om dataskydd till innovationsprojekt. Här finns också vår vägledning om GDPR och AI som kommer att byggas på under våren 2024.

IMY:s innovationsportal

Senast uppdaterad: 2 juli 2024