Hoppa till innehåll på sidan

Kamerabevakning

Vi får många frågor om kamerabevakning och hur man ska göra för att följa reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Reglerna ser olika ut beroende på vem du är som bevakar och vilken plats som filmas.

För alla som vill kamerabevaka

 

kamera

Det är bara viss kamerabevakning som kräver tillstånd från IMY men den som bevakar måste ändå följa reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

Vägledning vid kamerabevakning

Vi har tagit fram en rapport som innehåller råd och rekommendationer för alla verksamheter som tänkt kamerabevaka, oavsett om de är skyldiga att ansöka om tillstånd eller inte.

Läs rapporten (pdf, 9 MB)

Kamerabevakning utanför kontor

Vägledning vid kamerabevakning

Vi har tagit fram en rapport som innehåller råd och rekommendationer för alla verksamheter som tänkt kamerabevaka, oavsett om de är skyldiga att ansöka om tillstånd eller inte.

Läs rapporten (pdf, 9 MB)

 

Kamerabevakning i offentlig verksamhet

Myndigheter och bland annat aktörer inom privat hälso- och sjukvård och privat skolverksamhet behöver ansöka om tillstånd om de vill kamerabevaka en plats dit allmänheten har tillträde.

Kamerabevakning i offentlig verksamhet

 

Kamerabevakning för privata företag

Företag som vill kamerabevaka måste följa reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

 

Kamerabevakning på specifika platser

Läs mer om kamerabevakning i

Kollektivtrafiken

Bostadsrättsföreningar och hyreshus

Båtklubbar och hamnar

Ansiktsigenkänning

I dataskyddsförordningen finns det särskilda bestämmelserna om biometrisk data som man måste ta hänsyn till när man använder ansiktsigenkänningsteknik.

Ansiktsigenkänning och dataskydd

""

Ansiktsigenkänning

I dataskyddsförordningen finns det särskilda bestämmelserna om biometrisk data som man måste ta hänsyn till när man använder ansiktsigenkänningsteknik.

Ansiktsigenkänning och dataskydd

Hur påverkas nuvarande regler av kamerabevakningsutredningen?

Den 15 april presenterade 2023 års kamerabevakningsutredning sina förslag i SOU 2024:27 till ändringar av kamerabevakningslagen (2018:1200). Läs vårt blogginlägg samt frågor och svar om vad förslaget innebär för aktörer som behöver ansöka om tillstånd enligt nuvarande regler. 

IMY-bloggen: Hur påverkas nuvarande regler av kamerabevakningsutredningen? 

Frågor och svar om förslag till förändringar av tillståndsplikten 

Senast uppdaterad: 15 april 2024
Sidans etiketter Kamerabevakning