Hoppa till innehåll på sidan

Frågor och svar om förslag till förändringar av tillståndsplikten för kamerabevakning

Den 15 april presenterade 2023 års kamerabevakningsutredning sina förslag i SOU 2024:27 till ändringar av kamerabevakningslagen (2018:1200). Här besvarar vi frågor om vad det nya förslaget innebär för aktörer som behöver ansöka om tillstånd enligt nuvarande regler. Vi kommer löpande att uppdatera med nya frågor och svar. 

En stor förändring som föreslås är att kravet som finns för vissa aktörer att ansöka om tillstånd till kamerabevakning tas bort. Det innebär i så fall att ingen längre kommer behöva ansöka om tillstånd. Utredningen föreslår att tillståndskravet för kamerabevakning tas bort den 1 juli 2025.

I dagsläget behöver myndigheter och andra som utför en uppgift av allmänt intresse som huvudregel ansöka om tillstånd till kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde. De nuvarande reglerna gäller fram till att den nya lagstiftningen eventuellt börjar gälla. Utredningen föreslår att tillståndskravet tas bort den 1 juli 2025.

Kravet på tillstånd gäller fram till att den nya lagstiftningen börjar gälla, vilket enligt utredningens förslag är den 1 juni 2025. Om ni behöver ansöka om tillstånd till kamerabevakning idag får ni därför inte bevaka utan tillstånd förrän den nya lagstiftningen börjar gälla. 

IMY fortsätter att handlägga ansökningar fram tills att den nya lagstiftningen börjar gälla. Detta innebär att ni genom att skicka in en ansökan får hjälp av oss med den intresseavvägning som alltid måste göras.

IMY har fortsatt tillsynsansvar över all kamerabevakning och vår bedömning kommer att vara likartad, oavsett om vi bedömer en tillståndsansökan eller granskar bevakningen i efterhand.

Ett tillstånd från IMY kan också utgöra den dokumenterade intresseavvägning som föreslås krävas innan en kamerabevakning inleds. Detta innebär att så länge er kamerabevakning och förhållandena på platsen är oförändrade, eller i vart fall inte ändras på ett betydande sätt, kan ni fortsätta att kamerabevaka utan att en ny intresseavvägning måste göras. IMY:s tillståndsbeslut är då alltså en tillräcklig dokumentation av intresseavvägningen.

När den nya lagstiftningen träder i kraft upphör ert tillstånd att gälla. Men, ett tillståndsbeslut från oss kan utgöra den dokumenterade intresseavvägning som föreslås krävas innan en kamerabevakning inleds. Detta innebär att så länge er kamerabevakning och förhållandena på platsen är oförändrade, eller i vart fall inte ändras på ett betydande sätt, kan ni fortsätta att kamerabevaka utan att en ny intresseavvägning måste göras. IMY:s tillståndsbeslut är då alltså en tillräcklig dokumentation av intresseavvägningen. 

Vi fortsätter att handlägga ansökningar som vanligt ända fram tills att den nya lagstiftningen träder i kraft.

De beslut som vi fattar innan den 1 juli 2025 kan ersätta den dokumenterade intresseavvägning som föreslås krävas innan en kamerabevakning inleds. Det innebär att ni inte behöver göra en ny intresseavvägning efter den 1 juli 2025 om ni har ett tillståndsbeslut från oss, så länge bevakningen och förhållandena på platsen är oförändrade eller i vart fall inte ändras på ett betydande sätt. IMY:s beslut är då alltså en tillräcklig dokumentation av intresseavvägningen.  

Eftersom kravet på tillstånd gäller fram till att den nya lagstiftningen börjar gälla, får ni inte börja kamerabevaka innan dess utan tillstånd från IMY.

Om tillståndskravet tas bort helt och hållet innebär det att processen med att sätta upp kameror kan gå snabbare för de som tidigare har behövt ansöka om tillstånd. Men dessa aktörer kommer istället själva att behöva göra samma typ av intresseavvägning som IMY har gjort i sin tillståndsbedömning. Det krävs att bevakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset.

IMY är medvetna om att kamerabevakning medför svåra avvägningar mellan olika intressen och ofta kan integritetsintresset vara särskilt svårt att bedöma. IMY kommer därför löpande komma ut med ytterligare vägledning för arbetet med kamerabevakning. Det gäller vägledning för såväl olika typer av aktörer som har eller vill sätta upp kamerabevakning som för olika typer av områden som ska kamerabevakas.

IMY har fortsatt tillsynsansvar över all kamerabevakning och vår bedömning kommer att vara likartad, oavsett om vi bedömer en tillståndsansökan eller granskar bevakningen i efterhand.


Avvägning mellan bevaknings- och integritetsintresse

Även om tillståndsplikten föreslås tas bort i sin helhet innebär utredningens förslag ingen förändring av hur avvägningen mellan bevakningsintresset och integritetsintresset ska göras. Bevakningsintresset måste fortfarande väga tyngre för att bevakningen ska vara tillåten. 

Det föreslås att all kamerabevakning, som är tillståndspliktig idag, det vill säga myndigheter eller andra som utför en uppgift av allmänt intresse och som inte sker i brottsbekämpande verksamhet, ska dokumentera den bedömning som görs i en så kallad dokumenterad intresseavvägning.

Förslaget innebär för dessa aktörer också ett krav på en förteckning med vissa uppgifter över pågående kamerabevakning och över bevakning som har upphört under de senaste fem åren. Särskilda regler föreslås för kamerabevakning i brottsbekämpande verksamhet. IMY utövar och kommer fortsätta att utöva tillsyn över all kamerabevakning. 

Guider: Kamerabevakning på olika områden

Vi guider er om vad ni behöver tänka på och ta ställning till för att använda er av kamerabevakning inom olika områden. 

Guider om kamerabevakning

kamera

Guider: Kamerabevakning på olika områden

Vi guider er om vad ni behöver tänka på och ta ställning till för att använda er av kamerabevakning inom olika områden. 

Guider om kamerabevakning

Senast uppdaterad: 18 april 2024