Hoppa till innehåll på sidan

Efter ett planerat underhåll under kvällen den 1 februari saknas nyare uppdateringar på webbplatsen. Vissa sidor fungerar inte alls. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

 

Kamerabevakning i restauranger

En restaurang som vill kamerabevaka måste följa reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen, som gäller även för denna typ av verksamhet.

Ibland kan en restaurang vara utsatt för brott. För att komma till rätta med problemen kanske restaurangägaren vill sätta upp bevakningskameror. Då är det viktigt att tänka på att reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen gäller även för denna typ av verksamhet.

Får vi kamerabevaka?

För att det ska vara tillåtet att bevaka restaurangen måste ni göra en intresseavvägning där ni väger era behov av att bevaka platsen mot det intrång i människors personliga integritet som bevakningen innebär. Väger ert intresse tyngre än den filmades kan ni genomföra bevakningen. Det är ni som ska göra bedömningen och den ska dokumenteras. Gäster på en restaurang har generellt sett ett starkt intresse av att inte bli bevakade, då de befinner sig på platsen för rekreation. Det innebär att ni måste ha ett tungt vägande bevakningsintresse.

Förekommer det återkommande stölder av inredning, från kassan eller från andra gäster talar detta för att bevakningen kan vara tillåten. Om det förekommer grövre brott, till exempel våldsbrott och narkotikaförsäljning inne i restaurangen, talar detta starkt för att bevakningen är tillåten. Då är det dock viktigt att kamerabevakningen sker enbart för dessa syften.

Kö till restaurang

Exempel

En restaurang kamerabevakas eftersom det förekommit vålds- och narkotikabrott i kön in till restaurangen under sena kvällar. Restaurangägaren får då inte använda filmen för att se hur många som gått in och ut från restaurangen under denna tid. Det måste också vara nödvändigt att kamerabevaka för att uppnå syftet. Det innebär att ändamålet med bevakningen knappast kan uppnås på något mindre integritetskänsligt sätt.

 

Det är inte tillåtet att kamerabevaka exempelvis toaletter, personalens omklädningsrum eller personalen i köket i syfte att kontrollera deras arbete.

De bevakades rättigheter

Om ni bevakar är det viktigt att känna till och ha rutiner för att hantera de rättigheter som den som blir bevakad har i förhållande till den som bevakar. De rättigheter som de som blir bevakade har följer av dataskyddsförordningen och man kan läsa mer om dessa här. Vid kamerabevakning är det viktigt att lämna information om bevakningen.

Informera om kamerabevakning

De bevakades rättigheter

Det är inte tillåtet att sätta upp dolda kameror utan att informera den som blir bevakad.

Vägledning vid kamerabevakning

Vi har tagit fram en rapport som innehåller råd och rekommendationer för alla verksamheter som tänkt kamerabevaka, oavsett om de är skyldiga att ansöka om tillstånd eller inte.

Läs rapporten (pdf, 2 MB)

""

Vägledning vid kamerabevakning

Vi har tagit fram en rapport som innehåller råd och rekommendationer för alla verksamheter som tänkt kamerabevaka, oavsett om de är skyldiga att ansöka om tillstånd eller inte.

Läs rapporten (pdf, 2 MB)

Senast uppdaterad: 15 juni 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning