Hoppa till innehåll på sidan

Kreditupplysning

IMY är tillsynsmyndighet över kreditupplysningslagen och utfärdar tillstånd för dem som vill bedriva kreditupplysning.

Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen

Kreditupplysningsföretag samlar in uppgifter om både enskilda personers ekonomiska och personliga förhållanden samt om företags ekonomiska förhållanden. Kreditupplysningslagen ska i första hand skydda de registrerades personliga integritet, men också bidra till en effektiv kreditupplysning.

Uppgifter om privatpersoner får bara lämnas ut om det finns legitimt behov, till exempel vid kreditprövning. Personen ska få en kopia på informationen för att kunna kontrollera att den är korrekt.

Kreditupplysningslagen har anpassats till dataskyddsförordningen när det gäller vilka krav som ställs vid behandling av personuppgifter och vilken information som ska lämnas till den registrerade.

Enligt kreditupplysningslagen får kreditupplysningsföretag behandla personuppgifter i sin verksamhet utan den registrerades samtycke. Personuppgifterna får dock inte sparas längre än vad som är nödvändigt för de ändamål som personuppgifterna behandlas för. Uppgifter om fysiska personers betalningsförsummelser ska gallras efter tre år. Rätten för en fysisk person att få tillgång till sina egna personuppgifter regleras i dataskyddsförordningen.

IMY utfärdar tillstånd

Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet ska normalt ha tillstånd från IMY. Vi kontrollerar att verksamheten sköts korrekt. Ett företag som missköter sig kan bli skadeståndsskyldigt och den ansvariga kan dömas till böter eller fängelse. 

Ansök om tillstånd för kreditupplysning

Innehavare av kreditupplysningstillstånd

Så här kan ni undvika betalningsanmärkningar

Precis som för privatpersoner är det viktigt att ni som företag betalar era räkningar i tid för att inte få betalningsanmärkningar. 

När det gäller företag – dock inte enskilda näringsidkare – registreras redan ansökan om betalningsföreläggande i kreditupplysningsregistren. Därför är det extra viktigt för företag att protestera mot felaktiga krav direkt när inkassokravet har kommit och inte invänta ett betalningsföreläggande från Kronofogden.

Om någon har ansökt om betalningsföreläggande mot ditt företag av misstag – inkassobolaget har kanske inte fått reda på att du har protesterat mot kravet eller att du har betalat skulden innan ansökan lämnades in – ska du kräva att den som har ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogden dementerar ansökan till kreditupplysningsföretagen. En dementi innebär att inkassobolaget skriftligen talar om för kreditupplysningsföretagen att ansökan om betalningsföreläggande var felaktig. Enbart en återkallelse av ansökan når inte kreditupplysningsföretagen. En dementi leder däremot normalt till att betalningsanmärkningen tas bort.

Vi har mer information om betalningsanmärkningar för privatpersoner.

Betalningsanmärkningar

Senast uppdaterad: 21 augusti 2023
Sidans etiketter Kreditupplysning