Hoppa till innehåll på sidan

Dokumentera incidenten

Om det är osannolikt att personuppgiftsincidenten medför risker för de registrerades fri- och rättigheter behöver ni inte göra någon anmälan till oss.

Även om personuppgiftsincidenten inte är anmälningspliktig är ni enligt dataskyddsförordningen skyldiga att registrera och dokumentera vad som hänt. Ni ska även motivera beslut som ni tagit i samband med hanteringen av personuppgiftsincidenten.

I syfte att kontrollera om en personuppgiftsansvarig lever upp till kravet kan vi begära att få ta del av dokumentationen. Du hittar mer information om kravet att dokumentera i EDPBs riktlinjer om anmälan av personuppgiftsincidenter.

Senast uppdaterad: 20 september 2021
Sidans etiketter Dataskydd