Hoppa till innehåll på sidan

Ansök om tillstånd till kamera­bevakning

Har ni läst vår information och kommit fram till att ni behöver söka tillstånd till kamerabevakning så gör ni det med vår blankett. Gå först igenom vår checklista så att ni inte glömmer något.

Checklista

Att tänka på vid ansökan om tillstånd till kamerabevakning

För att handläggningen av er ansökan ska gå så snabbt som möjligt måste den vara komplett. Fyll i alla delar av ansökan. Glöm inte bifoga handlingarna som beskrivs nedan.
 • 1

  Är ni säkra på att ni behöver tillstånd?

  Tillståndsplikten gäller inte alla. Det är bara myndigheter och andra aktörer som utför en uppgift av allmänt intresse som behöver söka tillstånd för platser dit allmänheten har tillträde. Behöver ni söka tillstånd?

 • 2

  Gör en ritning

  Vi behöver en ritning där upptagningsområdet för bevakningen tydligt framgår.

 • 3

  Gör en sammanställning över inträffade brott och andra incidenter

  Har det förekommit brott eller incidenter på platsen som ni vill bevaka? I så fall ska ni fylla i vår excel-mall eller göra en egen sammanställning.

  Sammanställning över brott och incidenter (XLSX, 15 kB)

 • 4

  Under vilka tider ska bevakningen pågå?

  Ange när ni vill bevaka, vilka veckodagar och mellan vilka tider.

 • 5

  Beskriv kamerautrustningen

  Ange om kamerorna kommer att vara fast monterade eller rörliga i någon riktning och om de kommer att ha fast eller rörlig optik.

 • 6

  Är platsen ni vill kamerabevaka en arbetsplats?

  Om era anställda kommer att träffas av bevakningen krävs ett utlåtande från en person eller ett organ som företräder de anställda, till exempel ett skyddsombud eller en skyddskommitté.

 • 7

  Vill ni bevaka i realtid?

  Vid bevakning i realtid ska ni ange var monitorn för realtidsbevakningen ska placeras och vem/vilka som ska kunna ta del av bevakningen i realtid. 

 • 8

  Finns det tidigare tillstånd för platsen?

  Om ni har eller har haft tillstånd till bevakning på den aktuella platsen från länsstyrelsen ska det bifogas ansökan. Om tillståndet är utfärdat av oss räcker det att ange beslutets diarienummer.

 

Gör så här

Du kan lämna din ansökan på vår blankett. Ansökan är kostnadsfri.

 1. Spara ner filen på din dator.
 2. Öppna den i Adobe Reader.
 3. Fyll i alla fält i blanketten noggrant och spara den.
 4. Skicka in blanketten till imy@imy.se.

Blankett för ansökan om tillstånd (pdf, 202 kB)

Då ska ni bifoga ifylld Excel-fil eller egen sammanställning över brott och incidenter.

Ladda ner Excel-fil (doc, 15 kB)

Om er ansökan innehåller information som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen ska ni inte mejla in blanketten. Skicka den istället med rekommenderat brev eller lämna den personligen eller med bud.

Kontakta oss

Med säkerhetsskyddslagstiftningen menas säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

Kameratillstånd som är utfärdat innan 25 maj 2018 gäller fortfarande för myndigheter och andra som utför en uppgift av allmänt intresse. Ni kan alltså fortsätta kamerabevaka enligt villkoren i ert tillstånd så länge tillståndet gäller.

Senast uppdaterad: 11 februari 2022
Sidans etiketter Kamerabevakning