meny

Aktuellt

En man går på en gata i staden

Viktigt för enskilda hur deras personuppgifter hanteras

I vår senaste rapport belyser vi de klagomål som vi tagit emot sedan dataskyddsförordningen, GDPR, började gälla. Var fjärde klagomål avser de rättigheter som GDPR ger medborgarna, som exempelvis rätten att få personuppgifter raderade och rätten till registerutdrag.

Rapport: Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten 25 maj 2018–24 maj 2020 (2020:04)

Tillsyn

Tillsyn

Genom tillsyn kontrollerar vi att lagar och regler följs.

Remissvar

Remissvar

Här kan du läsa våra remissvar.

EU-samverkan

Internationellt arbete

Vi deltar i det internationella samarbetet i flera olika sammanhang.

Personuppgiftsincidenter

Personuppgiftsincidenter

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors friheter och rättigheter.