Hoppa till innehåll på sidan
IMY-bloggen
Långt gräs i mjukt solljus med en sjö horisonten.

Forskarhearing om inbyggt dataskydd

Publicerad: 9 december 2021
Inom ramen för vårt uppdrag att ge bättre stöd till innovationsaktörer anordnade vi förra veckan en forskarhearing på temat inbyggt dataskydd, tekniker och lösningar som har stor potential att bidra till en mer integritetssäker hantering av data.

Vi på IMY har fått i uppdrag från regeringen att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor hos innovationsaktörer. Genom att höja kunskapen och ge särskilt stöd till innovatörer kan IMY bidra till att skapa en mer hållbar digitalisering. För att höja kunskapen hos andra behöver vi också höja kunskapen hos oss själva. Vi lär oss mer för att lära andra mer!

Förra veckan ordnade vi därför en digital forskarhearing dit vi bjudit in forskare från Karlstad universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och RISE för att berätta om sin forskning på området inbyggt dataskydd, även kallat privacy by design. Tillsammans med åhörare från AI Sweden, Bolagsverket, DIGG, Komet, PRV och Regeringskansliet fick vi ta del av forskning och möjlighet att ställa frågor.

Många bedömer att inbyggt dataskydd i framtiden kan vara det som borgar för integritetssäker databehandling, genom att system och produkter i grunden är skapade för att följa regelverk. Forskarna är överens om att inbyggt dataskydd kan vara en bra möjlighet, samtidigt som även dessa tekniker har risker och problem.

Användare måste känna tillit

En aspekt av arbetet med inbyggt dataskydd som framfördes under hearingen är att frågor om integritet och säkerhet vanligen inte prioriteras av användarna. Det är en utmaning att hitta förklaringar och metaforer som är begripliga för allmänheten. Just tilliten är viktig då forskning visar att det som är svårt att förstå också upplevs som svårt att lita på. I denna kommunikation är det viktigt att ta hänsyn till sitt sammanhang. Många saker påverkar hur man uppfattar och tar till sig information.

En annan viktig poäng från forskarna var att man som användare inte ska behöva ändra inställningarna i appar, webbtjänster och liknande själv, utan att standardinställningarna i dessa ska innebära att dataskydd är aktiverat.

Annat dataskyddsarbete får inte avstanna

Även om man använder inbyggt dataskydd behöver man fortsätta med sitt övriga dataskyddsarbete. Det är lätt att tänka att annat, så som att minimera insamlingen av data och att radera data som inte längre behövs, inte är nödvändigt så länge data är i säkert förvar. Det är lätt att se till teknik som den enda lösningen men mycket behöver också göras på andra plan. Forskarna menar att vi generellt behöver en bättre kunskapsnivå om dataskydd och en höjd informationssäkerhet i samhället. De som samlar in data behöver med jämna mellanrum fundera över vilken data som faktiskt behöver samlas in. Verksamheter kan med relativt enkla medel göra stor skillnad själva, ett konkret exempel är att inte göra det möjligt att ange personuppgifter i fritextformulär på internet.

Ett brett anslag

På hearingen efterlyste forskarna en vid ansats och tätare dialog mellan den akademiska världen, politikerna, företagen, utvecklarna och de offentliga verksamheterna. Samtal om inbyggt dataskydd behöver dessutom ha ett bredare anslag än GDPR och kan gärna kombineras med diskussioner omkring etik och proportionalitet. Vi behöver också anlägga ett hållbarhetsperspektiv både på digitaliseringsarbete i allmänhet, men också på arbetet med inbyggt dataskydd. Det är till exempel inte hållbart i längden med teknik för inbyggt dataskydd som kan kräva stora mängder beräkningskraft och därmed slukar stora mängder energi.

Förutom intressanta föredragningar och en givande frågestund förekom en spännande diskussion i kommentatorsfältet mellan åhörarna. Det är ett engagemang som borgar för att det må vara första gången vi anordnade en forskarhearing, men inte den sista!

 

Stina Almström, jurist som arbetar med IMY:s innovationsuppdrag
Linda Hamidi, jurist som arbetar med IMY:s innovationsuppdrag
Carin Sundhage, analytiker som arbetar med IMY:s innovationsuppdrag

Senast uppdaterad: 9 december 2021
Senast uppdaterad: 9 december 2021