meny

Anmäl personuppgiftsincident

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident, till exempel om personuppgifter om en eller flera registrerade personer har förstörts, förlorats eller kommit i orätta händer. Ni ska anmäla en personuppgiftsincident via vår e-tjänst inom 72 timmar från upptäckt. Det är möjligt att lämna kompletterande uppgifter inom fyra veckor.

E-tjänsten riktar sig till personuppgiftsansvariga organisationer som ska anmäla eller komplettera en personuppgiftsincident. Vill du som privatperson lämna ett klagomål ska du istället gå till sidan: 

Klagomål enligt dataskyddsförordningen

Informationen i anmälan blir allmän handling

All information ni lämnar i anmälan blir allmän handling. Det innebär att vi kan komma att behöva lämna ut informationen om någon begär det, och det inte finns någon bestämmelse om sekretess som hindrar det. Det är Integritetsskyddsmyndigheten som avgör vad vi ska lämna ut.

Undvik att lämna fler uppgifter än nödvändigt. Om ni lämnar någon uppgift som ni anser bör omfattas av sekretess kan ni beskriva detta i fritextfältet sist i anmälningsformuläret.

Gör anmälan

För att använda vår e-tjänst använd webbläsarna Google Chrome eller Microsoft Edge. Direkt efter att ni skickat in er anmälan kan ni spara ner en kopia via webbläsaren.

Välj ett alternativ för att anmäla en personuppgiftsincident enligt dataskyddsförordningen:

Ny anmälan av en personuppgiftsincident >>

Komplettera eller ändra en tidigare anmälan av en personuppgiftsincident >>

Vissa personuppgiftsincidenter ska istället anmälas enligt brottsdatalagen, som är den särskilda lag som gäller för personuppgiftsbehandling i brottsbekämpande myndigheter.

Tips!

Vill ni istället använda den engelska e-tjänsten eller ha blanketterna med frågorna som underlag innan ni anmäler via e-tjänsten?

Engelsk e-tjänst – report a personal data breachBlanketter med frågorna – till hjälp vid anmälan