meny

Integritetsskyddsmyndigheten föreslår Dataskyddsmyndigheten som nytt namn

I en promemoria föreslås att Integritetsskyddsmyndigheten ska byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten. Integritetsskyddsmyndigheten anser att ett mer ändamålsenligt namn är Dataskyddsmyndigheten.

Justitiedepartementet föreslår i en promemoria att Integritetsskyddsmyndigheten ska byta namn till Integritetsskyddmyndigheten. "Namnet Integritetsskyddsmyndigheten kan uppfattas som ålderdomligt och missvisande i förhållande till myndighetens förändrade uppdrag", står det i promemorian där det även framgår att ett namnbyte skulle kunna göra det tydligare för enskilda vilken myndighet man kan vända sig till angående frågor som gäller behandling av personuppgifter och skyddet för den personliga integriteten.

- Givet den stora reform som nu genomförs på dataskyddsområdet i form av bland annat GDPR och också inom exempelvis kameraområdet välkomnar Integritetsskyddsmyndigheten ett namnbyte, säger myndighetens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

Integritetsskyddsmyndigheten anser att ett mer ändamålsenligt nytt namn är Dataskyddsmyndigheten, bland annat eftersom begrepp som "dataskyddslagstiftning" och "dataskydd" idag har en relativt bred spridning i samhället.

- Namnet Dataskyddsmyndigheten ligger nära vårt nuvarande, väl etablerade namn men indikerar samtidigt något nytt och ett bredare uppdrag där skyddet för enskildas rättigheter tydligare framgår, säger Lena Lindgren Schelin.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens yttrande i pdf-format

För mer information kontakta
Chefsjurist Hans-Olof Lindblom, telefon 08-657 61 51
Pressekreterare Per Lövgren, telefon 070-736 10 80