meny

Kamerabevakning nyhet i Integritetsskyddsmyndighetens kursutbud

Integritetsskyddsmyndigheten har nu släppt höstens utbildningstillfällen. En nyhet är en kurs som fokuserar på de nya reglerna för kamerabevakning.

Både dataskyddsförordningen (GDPR) och den nya kamerabevakningslagen, som trädde i kraft 1 augusti, har ändrat reglerna för kamerabevakning. Det betyder att den som planerar att sätta upp en kamera måste hålla reda på vilka krav båda lagarna kan ställa på bevakningen.

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit fram en ny kurs som rör kamerabevakning och dataskydd och som riktar sig till den som arbetar med eller ansvarar för kamerabevakning. Kursen hålls i Stockholm i november.

Under hösten genomför Integritetsskyddsmyndigheten dessutom en rad utbildningar i dataskyddsförordningen i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vissa kurser har en generell inriktning, andra är inriktade specifikt mot privat eller offentlig sektor. Dessutom hålls två kurser med fokus på informationssäkerhet.

Klicka här för mer information om och anmälan till kurserna

För mer information kontakta
Utbildningsansvarig Ebba Backlund, telefon 08-657 61 10
Kursadministratör Liliann Edlund, telefon 08-657 61 33