meny

Granskning klar av brottsbekämpande myndigheter

Integritetsskyddsmyndigheten har granskat den förteckning som brottsbekämpande myndigheter måste ha över de register och behandlingar av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen.

Enligt brottsdatalagen ska brottsbekämpande myndigheter ha en förteckning över de register och behandlingar av personuppgifter som omfattas av lagen. En sådan förteckning ska bland annat innehålla vilken den rättsliga grunden och syftet är för respektive register.

Integritetsskyddsmyndigheten har granskat den förteckningen hos sju brottsbekämpande myndigheter: Polismyndigheten, Kriminalvården, Kustbevakningen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Skatteverket och Tullverket.

- Resultatet är på det hela taget positivt. Samtidigt har det funnits vissa brister hos samtliga granskade myndigheter som lett till att vi förelagt eller rekommenderat myndigheterna att vidta åtgärder, säger Max Blidberg som är jurist på Integritetsskyddsmyndigheten.

Bristerna som konstaterats består i att uppgifter som ska framgå i förteckningen antingen saknats eller angetts på ett otydligt sätt.

- En komplett och väl utformad förteckning är viktig för den brottsbekämpande myndighetens interna arbete med att säkerställa att man följer reglerna i brottsdatalagen.

Ett av Integritetsskyddsmyndighetens uppdrag är att med hjälp av tillsyn säkerställa att brottsbekämpande myndigheter följer brottsdatalagen.

Läs sammanställningen från granskningarna

Läs beslutet mot Polismyndigheten

Läs beslutet mot Kriminalvården

Läs beslutet mot Kustbevakningen

Läs beslutet mot Ekobrottsmyndigheten

Läs beslutet mot Åklagarmyndigheten

Läs beslutet mot Skatteverket

Läs beslutet mot Tullverket

Läs mer om brottsdatalagen

Läs mer om hur Integritetsskyddsmyndigheten arbetar med tillsyn

För mer information kontakta

Jurist Max Blidberg, tfn 08-657 61 42

Pressansvarig Per Lövgren, tfn 08-515 15 415