Hoppa till innehåll på sidan

IMY granskar överföring av personuppgifter till tredje land

Publicerad: 26 november 2020
Myndigheten inleder sex granskningar som rör överföringar av personuppgifter till tredje land med anledning av klagomål från intresseorganisationen None of Your Business (NOYB).

Integritetsskyddsmyndigheten har nu inlett sex tillsyner som rör överföringar av personuppgifter till tredje land, det vill säga länder utanför EU och EES, med anledning av sex klagomål mot svenska företag som kommit in från intresseorganisationen None of Your Business (NOYB) i ljuset av EU-domstolens så kallade Schrems II-dom. Klagomålen gör gällande att företag i strid med lagen för över personuppgifter till USA.

De svenska granskningarna sker inom ramen för den arbetsgrupp som inrättats av Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) för att hantera ett hundratal klagomål som NOYB har lämnat in och som riktas mot företag i olika länder i Europa.

– Genom att ta ett gemensamt grepp kring dessa klagomål i den arbetsgrupp som EDPB inrättat säkerställs enhetliga bedömningar, likabehandling och effektiv handläggning, säger juristen Olle Pettersson som är ansvarig för de svenska tillsynsärendena på Integritetsskyddsmyndigheten.

Bolagen som granskas är Sinovum Media AB (synonymer.se), Modern Women Media Sweden AB (familjeliv.se), Coop Sverige AB (coop.se), Dagens industri AB (di.se), Tele2 Sverige AB (tele2.se) och CDON AB (cdon.fi).

EDPB publicerade nyligen rekommendationer om vilka ytterligare skyddsåtgärder som kan användas vid överföring av personuppgifter till länder utanför EU och EES när skyddsnivån i mottagarlandet inte kan anses ge en likvärdig skyddsnivå som den som gäller inom EU och EES. Vägledningen är för närvarande ute för publik konsultation.

För mer information kontakta

Presstjänst, telefon 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 14 december 2022
Sidans etiketter Tredjelandsöverföring
Senast uppdaterad: 14 december 2022
Sidans etiketter Tredjelandsöverföring