Hoppa till innehåll på sidan

H&M har gjort det onödigt svårt att slippa reklam

Publicerad: 19 oktober 2023
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat klagomål som rör H&M och konstaterar att bolaget har brustit i sin hantering av begäranden från enskilda som inte vill få marknadsföring från bolaget.

IMY har inlett en granskning av H&M med anledning av sex klagomål från enskilda som invänt mot att få direktmarknadsföring från bolaget. Klagomålen kommer från personer i Polen, Italien och Storbritannien men har lämnats över till IMY eftersom H&M har sitt huvudkontor i Sverige.

– Det ska vara lätt att slippa ta del av reklam och erbjudanden som man inte är intresserad av, säger Albin Brunskog som är enhetschef på IMY.

I sitt beslut konstaterar IMY att H&M har brutit mot dataskyddsförordningen genom att inte utan onödigt dröjsmål upphöra med att hantera de klagandes personuppgifter för direktmarknadsföring trots att de klagande invänt mot detta.

I beslutet framgår att bolaget inte haft tillräckliga system och rutiner på plats för att underlätta för de som klagat att utöva sin rätt att kunna invända mot direktmarknadsföring.

IMY utfärdar en administrativ sanktionsavgift på 350 000 kronor mot bolaget för de konstaterade överträdelserna av dataskyddsförordningen.

För mer information kontakta

Enhetschef Albin Brunskog, 08-657 61 15
Presstjänsten, 08-515 154 15

Senast uppdaterad: 19 oktober 2023
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 19 oktober 2023
Sidans etiketter Dataskydd