Hoppa till innehåll på sidan

IMY granskar klagomål mot Klarna

Publicerad: 19 september 2022
Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, inleder nu en tillsyn för att utreda klagomål från enskilda som riktats mot Klarna Bank AB gällande de krav på identifiering som bolaget använt sig av i samband med att enskilda utövat sina rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen, GDPR, stärker enskildas rättigheter när det gäller hur företag och andra organisationer samlar in och använder deras personuppgifter. En person som anser att hens rättigheter överträtts kan lämna in klagomål till den nationella dataskyddsmyndigheten, som i Sverige är IMY.

IMY har tagit emot ett antal klagomål från enskilda som rör hur företaget Klarna hanterar deras personuppgifter. Klagomålen kommer främst från personer som har klagat hos en dataskyddsmyndighet i Tyskland och handlar i huvudsak om enskilda som vänt sig till bolaget och begärt att få sina personuppgifter raderade eller att få tillgång till de personuppgifter som bolaget har om dem. I den processen anser de klagande att bolaget ställt orimliga krav på hur de ska bekräfta sin identitet.

– Nu inleder vi en tillsyn mot Klarna för att utreda klagomålen vidare. Syftet med tillsynen är bland annat att utreda om bolaget genom sina krav på identifiering har försvårat för enskilda att utöva sina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, säger Linnéa Sommar som är jurist på IMY.

För mer information kontakta

Jurist Linnéa Sommar, telefon 08-515 154 33
Jurist Philippa Johanssen-Fritzin, telefon 08-515 154 29
Presstjänst, telefon 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 19 september 2022
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 19 september 2022
Sidans etiketter Dataskydd