Hoppa till innehåll på sidan

IMY inleder bred granskning av dataskyddsombudens roll och ställning

Publicerad: 12 juni 2023
EU:s dataskyddsmyndigheter genomför nu en samordnad åtgärd för att utreda dataskyddsombudens roll och ställning. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) kommer inom ramen för denna åtgärd genomföra ett 40-tal tillsyner av olika verksamheter.

Tidigare i år inledde Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, en samordnad åtgärd för att undersöka dataskyddsombudens roll och ställning. 26 dataskyddsmyndigheter i EU deltar i åtgärden, däribland IMY.
Respektive nationell dataskyddsmyndighet väljer själv om undersökningen exempelvis ska göras i form av en enkät eller via tillsyn, alltså en formell granskning.

− I Sverige kommer vi att genomföra ett fyrtiotal tillsyner av olika verksamheter som exempelvis större banker, försäkringsbolag, livsmedelskedjor och kommuner, säger Lisa Zettervall som leder IMY:s arbete med den samordnade åtgärden.

IMY kommer att ställa ett antal frågor till respektive verksamhet,exempelvis om organisationens ledning tydligt definierat och gett en skriftlig beskrivning av dataskyddsombudets uppgifter, vilka arbetsuppgifter dataskyddsombudet har och om dataskyddsombudet har tillräckliga resurser för att utföra dessa arbetsuppgifter.

Myndigheten ställer även frågor för att ta reda på om dataskyddsombudets synpunkter i allmänhet följs av organisationen och om det dokumenteras i de fall organisationen inte följer dessa råd.

− Dataskyddsombuden har en viktig roll när det gäller att säkerställa att verksamheter följer och respekterar dataskyddsreglerna. Ledningen för en verksamhet som är skyldig att ha ett dataskyddsombud ska se till att ombudet på ett korrekt sätt och i god tid deltar i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter och har de resurser som behövs för att fullgöra sina uppgifter.

För mer information kontakta

Lisa Zettervall, telefon 08-515 15 402
Presstjänsten, telefon 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 14 juni 2023
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 14 juni 2023
Sidans etiketter Dataskydd