Hoppa till innehåll på sidan

IMY publicerar nytt rättsligt ställningstagande

Publicerad: 27 juni 2022
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) publicerar ett rättsligt ställningstagande som klargör myndighetens tolkning av det undantag för journalistiska ändamål som finns i dataskyddslagen.

I dataskyddslagen, som kompletterar dataskyddsförordningen (GDPR), finns en bestämmelse som innebär att om personuppgifter behandlas för journalistiska ändamål så gäller inte de flesta bestämmelserna i GDPR. Bestämmelsen innebär alltså ett undantag för behandling av personuppgifter för sådana ändamål från de regler som normalt gäller enligt GDPR och kallas därför ”undantaget för journalistiska ändamål”.

IMY publicerar nu ett rättsligt ställningstagande som tydliggör myndighetens tolkning av bestämmelsen. Ställningstagandet tar bland annat upp vad som avses med journalistiska ändamål och vad som gäller när det finns andra ändamål parallellt med journalistiska ändamål.

– Begreppet journalistiska ändamål ska ges en bred tolkning och har en bredare innebörd än i vardagligt språkbruk, säger juristen Olle Pettersson som har tagit fram ställningstagandet. Detta undantag från skyldigheten att följa GDPR kan omfatta inte endast vad yrkesmässiga journalister och traditionella massmedier gör, utan kan även gälla när till exempel privatpersoner sprider information, åsikter eller idéer till allmänheten i sociala medier.

– Begreppet journalistiska ändamål kan dock inte ges en sådan bred innebörd att det omfattar all information som görs tillgänglig på internet och som innehåller personuppgifter, till exempel när en sökmotorleverantör tillhandahåller en sökmotor eller en till allmänheten riktad renodlad söktjänst avseende fällande brottmålsdomar, fortsätter Olle Pettersson.

Undantaget för journalistiska ändamål omfattar normalt inte heller publicering av uppgifter av rent privat karaktär. I sådana fall gäller reglerna i GDPR. I vissa fall kan dock även publicering av rent privata uppgifter omfattas av undantaget för journalistiska ändamål, till exempel när journalistisk granskning sker av personer i maktposition och det är nödvändigt att offentliggöra uppgifterna med hänsyn till de journalistiska ändamålen.

I ställningstagandet ges tio konkreta exempel på olika typer av publiceringar av personuppgifter och IMY:s uppfattning om dessa omfattas av undantaget för journalistiska ändamål eller inte.

Om IMY:s rättsliga ställningstaganden

Myndighetens rättsliga ställningstaganden är styrande för myndighetens tolkning i olika frågor och vägledande för bland annat verksamheter som tillämpar dataskyddsförordningen. Ställningstagandena gäller tills vidare och kan komma att ändras om det kommer ny vägledande domstolspraxis eller vägledning från EDPB.

För mer information kontakta

Jurist Olle Pettersson, telefon 08-657 61 09
Presstjänst, telefon 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 30 augusti 2022
Sidans etiketter Dataskydd