Hoppa till innehåll på sidan

IMY slutrapporterar sitt andra pilotprojekt i den regulatoriska sandlådan

Publicerad: 9 februari 2024
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är nu klar med sitt andra pilotprojekt i den regulatoriska sandlådan. Syftet har varit att ge fördjupad vägledning i gråzonsfrågor, det vill säga frågor där det saknas praxis eller annan vägledning, som rör dataskydd och integritet.

Projektet ”Trygghetsmätning i offentliga miljöer med hjälp av IoT-teknik” har utforskat om det är möjligt att mäta och följa upp effekten av olika trygghetsskapande åtgärder med hjälp av IoT-teknik, istället för med traditionella kameror. Projektet har genomförts tillsammans med Trafikkontoret i Stockholms stad, Internet of Things Sverige (IoT Sverige) och Kista Science City.

– Att skapa trygga, offentliga miljöer står högt upp på agendan för många svenska kommuner idag. I det arbetet kan teknik som IoT-sensorer vara en del av lösningen, säger Per Nydén, jurist och projektansvarig på IMY.

Användning av IoT-sensorer för att samla in data

I det aktuella projektet har IMY tittat närmare på en tilltänkt användning av IoT-teknik för att kunna ta fram data om andelen kvinnor, män och barn som rör sig på ett offentligt torg. Genom att få en representativ lägesbild, kan det vara möjligt att bättre planera och vidta trygghetsskapande åtgärder. De IoT-sensorer som studerats i projektet är så kallade LiDAR-sensorer. LiDAR är en förkortning av engelskans light detection and ranging och är en teknik som använder laserljus för att mäta avståndet till ett objekt.

Regulatorisk sandlåda främjar teknisk innovation och dataskydd

IMY har nu slutfört två pilotprojekt i sin regulatoriska sandlåda och beslutat att göra arbetssättet till en permanent del av verksamheten. Under året genomför myndigheten två nya projekt. Inom kort öppnar IMY upp för intresseanmälan till höstens projekt.

Många offentliga organisationer har kontaktat IMY för att lära sig mer om myndighetens arbete med den regulatoriska sandlådan. IMY har även samarbetat och delat erfarenheter med andra dataskyddsmyndigheter i Europa.

– Våra erfarenheter visar att detta arbetssätt är givande för såväl innovationsaktörer som tillsynsmyndigheter men också för samhället i stort genom att det kan främja utveckling av ny teknik och samtidigt bidra till att säkerställa dataskyddet, säger Per Nydén.

Om IMY:s regulatoriska sandlåda

Den regulatoriska sandlådan är ett arbetssätt där IMY ger fördjupad vägledning i gråzonsfrågor om dataskydd och integritet. I ett projekt djupdyker myndigheten i frågor om ny teknik där behovet av vägledning är stort.

Regulatoriska sandlådor kan bidra till minskad osäkerhet hos innovationsaktörer och till integritetsvänlig innovation, vilket i sin tur kan leda till en hållbar digitalisering. Arbetssättet används av andra dataskyddsmyndigheter i Europa, som exempelvis CNIL i Frankrike och Datatilsynet i Norge.

IMY har hittills genomfört två projekt. Det första projektet, som avslutades i mars 2023, hade temat ”Decentraliserad AI inom hälso- och sjukvården – Federerad maskininlärning mellan två vårdgivare”. Mer information och projektrapporter finns på imy.se/innovation

För mer information kontakta

Per Nydén, jurist och koordinator för IMY:s innovationshubb
per.nyden@imy.se, 08-657 61 44

Presstjänsten, 08-515 154 15

Senast uppdaterad: 22 februari 2024
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 22 februari 2024
Sidans etiketter Dataskydd