Hoppa till innehåll på sidan

Trygghetsmätning i offentliga miljöer med hjälp av IoT-teknik

Detta är slutrapporten för IMY:s andra pilotprojekt i den regulatoriska sandlådan. Syftet har varit att ge fördjupad vägledning i gråzonsfrågor, det vill säga frågor där det saknas praxis eller annan vägledning, som rör dataskydd och integritet.

Projektet ”Trygghetsmätning i offentliga miljöer med hjälp av IoT-teknik” har utforskat om det är möjligt att mäta och följa upp effekten av olika trygghetsskapande åtgärder med hjälp av IoT-teknik, istället för med traditionella kameror. Projektet har genomförts tillsammans med Trafikkontoret i Stockholms stad, Internet of Things Sverige (IoT Sverige) och Kista Science City.

I projektet har IMY tittat närmare på en tilltänkt användning av IoT-teknik för att kunna ta fram data om andelen kvinnor, män och barn som rör sig på ett offentligt torg. Genom att få en representativ lägesbild, kan det vara möjligt att bättre planera och vidta trygghetsskapande åtgärder. De IoT-sensorer som studerats i projektet är så kallade LiDAR-sensorer. LiDAR är en förkortning av engelskans light detection and ranging och är en teknik som använder laserljus för att mäta avståndet till ett objekt.

Rapporten är en slutredovisning av projektet. 

Läs mer om projektet

English summary: Second Regulatory Sandbox Pilot (pdf, 118 kB)

Slutrapport: Trygghetsmätning i offentliga miljöer med hjälp av IoT-teknik

9 februari 2024

Slutrapport från Integritetsskyddsmyndighetens regulatoriska sandlåda om dataskydd.

Pdf, 3 MB

Läs dokumentet (pdf, 3 MB)

Slutrapport: Trygghetsmätning i offentliga miljöer med hjälp av IoT-teknik

9 februari 2024

Slutrapport från Integritetsskyddsmyndighetens regulatoriska sandlåda om dataskydd.

Pdf, 3 MB

Läs dokumentet (pdf, 3 MB)

Senast uppdaterad: 22 februari 2024