Hoppa till innehåll på sidan

IMY startar innovationshubb

Publicerad: 28 mars 2023
Innovationsaktörer efterfrågar mer och djupare vägledning om dataskydd och integritet. Det konstaterar Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) när myndigheten slutredovisar ett regeringsuppdrag om att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor hos innovationsaktörer. IMY startar nu en innovationshubb för att fortsätta arbetet.

I april 2021 fick Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i uppdrag av regeringen att genomföra metod- och kunskapsutvecklande insatser för att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor hos innovationsaktörer. Nu slutredovisar IMY uppdraget till regeringen.

– Under regeringsuppdraget har vi fokuserat på att ge vägledning och stöd till innovationsaktörer, både mer grundläggande kunskap om dataskydd och fördjupad spetskunskap. Vi har till exempel lanserat en innovationsportal på vår webbplats, där innovationsaktörer lätt kan nå information om dataskydd, och hållit en rad webbinarier, föreläsningar och forskarhearings, säger Karin Lönnheden, stabschef på IMY och ansvarig för uppdraget.

IMY fokuserade tidigt på att kartlägga innovationsaktörers behov av vägledning och stöd. En slutsats är att det ofta är likartade rättsliga frågor som uppstår, oavsett om verksamheterna är stora eller små, eller om de har verkat länge eller är unga i branschen. Datadelning är den fråga som skapar mest problem och upplevs som ett hinder för innovation.

Under arbetet med regeringsuppdraget har IMY prövat ett helt nytt sätt att ge fördjupad dialogbaserad vägledning. Arbetssättet kallas regulatorisk testverksamhet och prövades i ett pilotprojekt som fokuserade på ett projekt med AI inom vården. Arbetet utmynnade i en slutrapport för att fler ska kunna ta del av vägledningen. IMY bedömer att regulatorisk testverksamhet är ett effektivt arbetssätt för att ge vägledning i komplexa frågor om ny teknik. Arbetssättet skapar stor nytta för många, både för innovatörer, för IMY som myndighet och för samhället i stort.

Stor efterfrågan på mer vägledning

– Vi ser att vårt innovationsarbete på ett tydligt sätt bidrar till ökad kunskap om integritets- och dataskyddsfrågor hos innovationsaktörer, något som stärker integritetsskyddet i samhället. Men vi ser också att efterfrågan är stor på mer vägledning. Därför att jag glad att vi kommer att fortsätta detta viktiga arbete inom ramen för en innovationshubb på IMY med start redan i april, säger Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för IMY.

När det gäller regulatorisk testverksamhet är IMY:s bedömning att arbetssättet är effektivt och skapar nyttor, men också kräver förhållandevis omfattande resurser. Under 2023 kommer myndigheten att genomföra ytterligare ett pilotprojekt med regulatorisk testverksamhet.

– Innovation är helt nödvändigt för att möta en rad samhällsutmaningar. IMY har en viktig roll att fylla med stöd och vägledning så att AI och annan ny teknik utvecklas på ett sätt som inte riskerar enskilda individers integritet, säger Karin Lönnheden.

För mer information kontakta

Karin Lönnheden, stabschef, telefon 08-657 61 68
Presstjänsten, telefon 08-515 154 15

Senast uppdaterad: 28 mars 2023
Senast uppdaterad: 28 mars 2023