Hoppa till innehåll på sidan

Inkassoansvaret övergår till Finansinspektionen

Publicerad: 28 december 2023
Efter närmare 50 år som tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt inkassolagen överlämnar Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) nu ansvaret till Finansinspektionen.

Under hösten 2023 lämnade regeringen ett förslag till riksdagen om att ansvaret för tillstånd och tillsyn enligt inkassolagen ska samlas hos Finansinspektionen. Tillsynsansvaret har fram till nu varit uppdelat mellan IMY (som tidigare hette Datainspektionen) och Finansinspektionen.

Riksdagen antog förslaget och från och med den 1 januari 2024 är det därför till Finansinspektionen man ska vända sig om man exempelvis har frågor om inkasso, vill ansöka om inkassotillstånd eller framföra klagomål mot ett inkassobolag.

IMY har välkomnat förändringen eftersom uppdraget att utfärda tillstånd och genomföra tillsyn enligt inkassolagen inte ligger i linje med vårt huvudsakliga uppdrag som integritetsskyddsmyndighet. IMY:s kärnverksamhet är att skydda enskildas personliga integritet. Att ansvaret för inkasso flyttas från IMY ger möjlighet att renodla verksamheten mer.

Under hösten har IMY arbetat med förberedelser för att övergången av inkassouppdraget ska bli så bra som möjligt. Arbetet har skett i nära samarbete med Finansinspektionen.

För mer information kontakta

Presstjänsten, 08-515 154 15

Senast uppdaterad: 22 februari 2024
Sidans etiketter
Senast uppdaterad: 22 februari 2024
Sidans etiketter