Hoppa till innehåll på sidan

Kritik mot inkassobolag som det är svårt att komma i kontakt med

Publicerad: 15 oktober 2020
Integritetsskyddsmyndigheten har granskat ett stort inkassobolag och är kritisk till att bolaget brister i tillgängligheten för gäldenärer som vill komma i kontakt med bolaget.

Integritetsskyddsmyndigheten har sedan slutet av 2019 tagit emot flera klagomål som gör gällande att det är svårt att komma i kontakt med inkassobolaget Sergel Kredittjänster, såväl via telefon som genom bolagets webbtjänst "Mina sidor". Klagandena gör bland annat gällande att det har varit omöjligt att få plats i telefonkö eller att de fått vänta i flera timmar på att komma fram. Flera har även skickat meddelanden via Mina Sidor som besvarats först efter lång tid eller inte alls.

– Enligt god inkassosed bör inkassobolag utan dröjsmål besvara gäldenärens frågor om fordringen. Det förutsätter att det ska vara enkelt att komma i kontakt med bolaget, säger Evelin Palmér som är jurist hos Integritetsskyddsmyndigheten och som lett den granskning av Sergel som myndigheten nu är klar med.

Det är normalt korta frister för invändning mot eller betalning av ett inkassokrav. Det är därför angeläget att gäldenären ges möjlighet att komma i kontakt med bolaget inom rimlig tid, dels för att kunna ta ställning till om kravet är korrekt, dels för att kunna invända i rätt tid.

Integritetsskyddsmyndighetens granskning visar att Sergel har, eller har haft, ett flertal brister gällande tillgängligheten. Det handlar till exempel om begränsad åtkomst till webbtjänsten "Mina sidor", långa svarstider eller svårighet att komma fram till kundtjänsten via telefon, underlåtenhet att hantera frågor och invändningar som inkommit via e-post samt svårigheter för gäldenärer att finna olika kontaktvägar till bolaget.

– Bolaget har inte levt upp till kraven på tillgänglighet och den skyldighet att utan dröjsmål besvara gäldenärers frågor och att skyndsamt utreda invändningar, som följer av god inkassosed. Även om bolaget nu har vidtagit åtgärder så kvarstår vissa problem och vi får fortfarande in klagomål mot bolaget som rör tillgängligheten för gäldenärer, säger Evelin Palmér.

Integritetsskyddsmyndigheten ser allvarligt på bristerna och förutsätter att bolaget vidtar åtgärder för att ytterligare förbättra tillgängligheten. Myndigheten kommer att följa upp vilka åtgärder som bolaget vidtar i en ny granskning.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut i pdf-format (pdf, 782 kB)

För mer information kontakta

Jurist Evelin Palmér, telefon 08-657 61 43

Presstjänst, 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 5 maj 2021
Sidans etiketter
Senast uppdaterad: 5 maj 2021
Sidans etiketter