Hoppa till innehåll på sidan

Kritik mot inkassobolag som drivit in tvivelaktiga fordringar

Publicerad: 7 mars 2023
Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, riktar kritik mot inkassobolag som brutit mot inkassolagen genom att driva in tvivelaktiga fordringar.

IMY har uppmärksammats på att företaget G Inkasso AB har drivit in fordringar för det Hongkong-registrerade bolaget Svenskt Fordonsskydd Ltd. Myndigheten har inlett en tillsyn mot inkassobolaget för att utreda om det vidtagit rimliga åtgärder för att försäkra sig om att de fordringar som bolaget åtagit sig att driva in har haft laglig grund.

I sitt beslut konstaterar IMY att bolaget brutit mot inkassolagen, dels genom att inte tillräckligt ha kontrollerat giltigheten av de fordringar som bolaget driver in för Svenskt Fordonsskydd Ltd, dels genom att ha vidtagit inkassoåtgärder avseende fodringar när det förelegat sannolika skäl för att fordringar inte varit lagligen grundade eller annars framstått som obefogade.

– Det har vållat gäldenärer onödig skada och olägenhet. Inkassobolag måste vidta rimliga åtgärder för att försäkra sig om att de fordringar som bolaget åtar sig att driva in har laglig grund, säger Evelin Palmér som är jurist på IMY.

Ett inkassobolag som tänkt inleda ett samarbete med en ny uppdragsgivare bör alltid sätta sig in i den presumtiva uppdragsgivarens verksamhet och rutiner. Utöver att hämta in information från uppdragsgivaren själv bör inkassobolaget göra egna kontroller för att bedöma karaktären av uppdragsgivarens verksamhet. Sådana kontroller kan till exempel visa om uppdragsgivaren förekommer på Konsumentverkets eller Svensk Handels varningslista, om den har varit föremål för åtgärder från någon myndighet och vad som skrivs om den på internet i allmänhet.

– Ett inkassobolag bör också efter att ett samarbete har inletts vara lyhörd för reaktioner från kravmottagare eller andra omständigheter som ger skäl att vidta ytterligare kontroller för att bedöma fordringarnas giltighet, säger Evelin Palmér.

I ärendet har framkommit att G Inkasso AB har avslutat samarbetet med Svenskt Fordonsskydd Ltd och vidtagit vissa åtgärder för att förbättra sina processfunktioner.

IMY förutsätter att G inkasso AB nu vidtar ytterligare åtgärder för att förbättra sina rutiner i syfte att undvika att medverka till indrivning av tvivelaktiga fordringar.

För mer information kontakta

Jurist Evelin Palmér, 08-657 61 43
Presstjänsten, 08-515 154 15

Senast uppdaterad: 27 mars 2023
Sidans etiketter
Senast uppdaterad: 27 mars 2023
Sidans etiketter