Hoppa till innehåll på sidan

Nordiskt samarbete kring EU:s digitala årtionde

Publicerad: 17 maj 2023
I samband med det årliga nordiska dataskyddsmötet har Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) tillsammans med de övriga dataskyddsmyndigheterna i Norden antagit en gemensam förklaring om åtgärder för att fördjupa det nordiska samarbetet.

Den 15-16 maj träffades de nordiska dataskyddsmyndigheterna vid ett årligt möte, denna gång i Reykjavik, Island. I slutet av mötet antogs en gemensam förklaring där myndigheterna uttrycker sin vilja att fortsätta ett nära samarbete.

De nordiska dataskyddsmyndigheterna ska bland annat utreda möjligheterna till att planera tillsyn utifrån ett mer riskbaserat synsätt och att inrätta ett forum för gemensam analys av olika delar av myndigheternas verksamhet. Cheferna för de olika myndigheterna kommer att träffas vid distansmöten varje kvartal för att närmare diskutera arbete kring vägledning och tillsyn. Man kommer också att fortsätta att diskutera och samarbeta kring frågor som rör EU:s digitala årtionde.

 

Senast uppdaterad: 17 maj 2023
Senast uppdaterad: 17 maj 2023
Sidans etiketter