Hoppa till innehåll på sidan

Polisen måste bli bättre på att gallra i misstankeregistret

Publicerad: 29 juni 2022
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat polisens misstankeregister och konstaterar att polisen måste bli bättre på att gallra uppgifter som inte längre får finnas kvar i registret.

IMY har granskat polisens misstankeregister. I registret finns personuppgifter om den som är skäligen misstänkt för brott eller har begärts överlämnad eller utlämnad för brott. Enligt lagen om misstankeregister ska uppgifter tas bort bland annat om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning av misstanken eller om åtalet lagts ned.

– Vår granskning visar att polisen under okänd tid, i vart fall från det att tillsynen inleddes, brustit i sin behandling av personuppgifter genom att inte säkerställa att uppgifter gallras på ett korrekt sätt, säger Elena Mazzotti Pallard som lett IMY:s granskning.

IMY förelägger polisen att senast den 31 december 2022 skriftligt redogöra för vilka åtgärder som nu vidtas för en korrekt gallring av registret. Polismyndigheten föreläggs även att upprätta en handlingsplan som säkerställer att gallring av personuppgifter i misstankeregistret sker i enlighet med reglerna i lagen om misstankeregister.

För mer information kontakta

Jurist Elena Mazzotti Pallard, telefon 08-657 61 72
Presstjänsten, telefon 08-51 51 54 15

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022
Sidans etiketter Dataskydd, Brottsbekämpning
Senast uppdaterad: 30 augusti 2022
Sidans etiketter Dataskydd, Brottsbekämpning