Hoppa till innehåll på sidan

Sanktionsavgift för olaglig kamerabevakning på LSS-boende

Publicerad: 25 november 2020
Integritetsskyddsmyndigheten utfärdar en sanktionsavgift på 200 000 kronor mot Gnosjö kommun med anledning av olaglig kamerabevakning på ett LSS-boende.

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit emot ett klagomål från en anhörig till en boende på ett LSS-boende i Gnosjö kommun som gör gällande att den boende kameraövervakas olagligt. Myndigheten har inlett en granskning av LSS-boendet och kan konstatera att den boende kamerabevakats i sitt sovrum i strid med dataskyddsförordningen, GDPR, och kamerabevakningslagen.

– Den boende har kamerabevakats i hemmets mest privata sfär, vilket gör att vi bedömer att kamerabevakningen har inneburit ett alltför stort intrång i den boendes personliga integritet, säger Jeanette Bladh Gustafson som är jurist på Integritetsskyddsmyndighetens kameragrupp.

Socialutskottet i Gnosjö, som ansvarar för LSS-boendet, har uppgett att den boendes sjukdomsbild har skapat stora svårigheter såväl för den boende själv som för personalen och att det har uppkommit situationer där det varit fråga om risk för den boendes liv och hälsa. Det har även förekommit att personal kommit till skada.

Integritetsskyddsmyndigheten delar socialutskottets bedömning att det har funnits ett behov av att vidta åtgärder för att hantera och förbättra situationen.

– Det borde dock vara möjligt för LSS-boendet att med mindre integritetskränkande åtgärder tillgodose samma behov som med kamerabevakningen av den boendes sovrum.

Integritetsskyddsmyndigheten konstaterar i sitt beslut att det saknas en rättslig grund för kamerabevakningen, att det inte genomförts en konsekvensbedömning innan bevakningen inleddes och att man inte tydligt informerat om kamerabevakningen. Integritetsskyddsmyndigheten utfärdar därför en administrativ sanktionsavgift på 200 000 kronor mot socialutskottet.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut i pdf-format (pdf, 475 kB)

För mer information kontakta

Jurist Jeanette Bladh Gustafson, telefon 08-657 61 32

Presstjänst, telefon 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning