Hoppa till innehåll på sidan

SL:s kroppskameror strider mot lagen

Publicerad: 21 juni 2021
Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, konstaterar att SL brutit mot dataskyddsförordningen när biljettkontrollanter utrustats med kroppskameror som spelar in bild och ljud. IMY utfärdar en administrativ sanktionsavgift mot SL på 16 miljoner kronor.

IMY, tidigare Datainspektionen, har granskat SL:s användning av kroppsburna kameror. SL har utrustat biljettkontrollanter med kroppsburna kameror. Syftet med kamerorna är att förebygga hotfulla situationer, dokumentera inträffade incidenter och säkerställa att det är rätt person som får böter för att ha åkt i Stockholms lokaltrafik utan giltigt färdbevis.

Biljettkontrollanternas kameror spelar löpande in bild och ljud som lagras i en minut, därefter raderas materialet om inte biljettkontrollanten trycker på inspelningsknappen på kameran. Kontrollanterna är instruerade att ha kameran på under hela sitt arbetspass och kan således komma att filma alla resenärer som passerar kontrollanten.

– I Stockholms kollektivtrafik reser flera hundra tusen personer dagligen. Den här tekniken med kontinuerlig inspelning innebär i praktiken att en stor mängd resenärer riskerar att övervakas med bild- och ljudinspelning, säger Jeanette Bladh Gustafson, jurist på IMY:s kameragrupp.

IMY anser att tekniken med kroppsburna kameror kan användas för att förebygga och dokumentera hotfulla situationer men att tiden för förinspelningen behöver minskas till maximalt 15 sekunder. Myndigheten anser däremot inte att tekniken kan användas för att säkerställa identiteten på den som rest utan giltigt färdbevis, där räcker det i stället med exempelvis stillbilder och ingen ljudinspelning.

IMY riktar även kritik mot att SL brustit i sitt sätt att informera om kamerabevakningen, bland annat vad gäller att inte bara bild utan även ljud spelas in.

– Det är allvarligt att SL inte informerar om att ljud spelas in eftersom resenärer i SL:s trafiknät inte rimligen kan förvänta sig att bli avlyssnade.

De sammantagna bristerna i hur SL använder kroppskameror gör att IMY utfärdar en administrativ sanktionsavgift på 16 miljoner kronor.

För mer information kontakta

Presstjänsten, telefon 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 30 mars 2022
Sidans etiketter Kamerabevakning
Senast uppdaterad: 30 mars 2022
Sidans etiketter Kamerabevakning