Hoppa till innehåll på sidan

Tillsynsplan 2023 är publicerad

Publicerad: 15 maj 2023
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har beslutat om sin tillsynsplan för 2023. Förutom klagomåls- och riskbaserade granskningar planerar myndigheten att genomföra tillsyner av bland annat kamerabevakning på allmän plats och dataskyddsombudens roll och ställning.

IMY har fattat beslut om vilka granskningar som ska genomföras under året. Myndigheten har ett fortsatt fokus på att utreda klagomål från enskilda med hjälp av tillsyn. Dessutom kan IMY inleda riskbaserad tillsyn på eget initiativ med anledning av en anmälan om personuppgiftsincident, ett tips, uppgifter i media eller på grund av annan information.

Utöver tillsyn som är baserad på klagomål eller riskbaserad tillsyn ska IMY bedriva tillsyn avseende vissa verksamheter eller system. Det är då frågan om en årlig planerad tillsyn. Bland årets planerade tillsyner finns bland annat granskningar av kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde.

Tidigare i år inledde Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, en samordnad åtgärd för att undersöka dataskyddsombudens roll och ställning. IMY planerar att inom ramen för den åtgärden genomföra uppemot 40–50 tillsyner i olika verksamheter under året.

Årets tillsynsplan gäller för 2023. Under året ser myndigheten över sin tillsynspolicy och nästa tillsynsplan kommer att gälla för åren 2024–2025.

Tillsynsplan 2023

8 maj 2023

Pdf, 41 kB

Läs dokumentet (pdf, 41 kB)

För mer information, kontakta

Presstjänsten, telefon 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 15 maj 2023
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 15 maj 2023
Sidans etiketter Dataskydd