Hoppa till innehåll på sidan

Verksamheter måste bli bättre på att tillgodose enskildas rättigheter

Publicerad: 9 juni 2022
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) publicerar nu en rapport som belyser de klagomål som myndigheten tog emot under förra året. Den vanligaste typen av klagomål rör enskildas rättigheter, som exempelvis rätten att få tillgång till sina personuppgifter.

IMY har nu publicerat en rapport som redovisar de över 2 600 klagomål som myndigheten tog emot under förra året. Majoriteten av klagomålen, tre av fyra klagomål, rör dataskyddsförordningen men myndigheten tar även emot klagomål som rör kamerabevakningslagen, brottsdatalagen, inkassolagen och kreditupplysningslagen.

Vart tredje klagomål enligt dataskyddsförordningen handlade om de registrerades rättigheter. En registrerad kan bland annat vända sig till den som behandlar personuppgifter och begära att få tillgång till sina personuppgifter eller att få sina uppgifter raderade. Rättigheterna innebär även att enskilda ska få information om hur deras personuppgifter behandlas.

– I rapporten ges ett antal rekommendationer till verksamheter, som exempelvis att verksamheter måste känna till vilka rättigheter enskilda individer har när de hanterar personuppgifter och att även ha rutiner på plats för att tillgodose dessa rättigheter. Det är till exempel viktigt att ha rutiner på plats för att kunna hantera att en person hör av sig och vill ha tillgång till sina personuppgifter genom ett så kallat registerutdrag, säger Andrea Amft som är analytiker på IMY.

Andra rekommendationer i rapporten är bland annat kravet på verksamheter att vara tillgängliga. Enskilda ska lätt kunna komma i kontakt med verksamheterna för att utöva sina rättigheter. Det är också viktigt för verksamheter att tydligt informera alla vars personuppgifter de behandlar om vilka personuppgifter de behandlar och varför.

– Utifrån klagomålen är det också tydligt att många verksamheter som använder direktmarknadsföring behöver utveckla sina rutiner för att avbryta utskick om en person hör av sig och inte vill ha mer direktmarknadsföring eller reklam skickad till sig.

För mer information kontakta

Analytiker Andrea Amft, telefon 08-51 51 54 51
Presstjänsten, 08-51 51 54 15

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter
Senast uppdaterad: 30 augusti 2022
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter