Hoppa till innehåll på sidan

Sociala medier

Här publicerar vi våra inlägg på Linkedin och Twitter. Tanken är att också du som inte har konton där ska kunna ta del av informationen.

Besök oss på:

Linkedin

Twitter

 

Publicerade inlägg

Innehållet i IMY:s inlägg på Linkedin och Twitter är ofta detsamma, men eftersom inläggen på Linkedin är längre och mer utförliga än på Twitter publicerar vi mestadels Linkedin-inlägg här. Vissa inlägg har redigerats och av utrymmesskäl visar vi inga bilder.

 
2021-12-03
Det finns en oro för bristande integritet och de flesta vill att AI-utveckling ska bindas till etiska riktlinjer. Det visar en ny, riksomfattande undersökning om svenskarnas attityder till artificiell intelligens, som tagits fram i samarbete med oss.
Ta del av undersökningen här
Vi har fått ett särskilt uppdrag från regeringen att höja kunskapen om GDPR hos de som utvecklar nya innovativa it-lösningar som till exempel kan bygga på AI.
Läs mer om Innovationsuppdraget
 
2021-12-03
Snart fredagsmys men först fredagsfrågan. Vad gör egentligen den Europeiska Datatillsynsmannen (EDPS)?

1. Det finns inget som heter den Europeiska Datatillsynsmannen. Däremot finns den Europeiska Datasskyddsstyrelsen (EDPB).

2. Den Europeiska Datatillsynsmannen har det övergripande ansvaret för att respektive nationell dataskyddsmyndighet i EU, som exempelvis IMY, sköter sitt arbete och att GDPR tillämpas likadant inom hela EU.

3. Den Europeiska Datatillsynsmannen är tillsynsmyndighet för EU:s olika institutioner, organ och byråer som hör till EU och inte till något visst land.

Rätt svar: 3. Den Europeiska Datatillsynsmannen är en systermyndighet till IMY. Medan IMY ansvarar för tillsynen av exempelvis svenska företag och myndigheter så ansvarar EDPS för tillsynen av de institutioner och liknande som hör till EU. Ett sådant exempel är den Europeiska smittskyddsmyndigheten som har sitt kontor i Solna i Sverige men som hör till EU. Det är alltså inte IMY utan EDPS som har hand om tillsynen av Europeiska smittskyddsmyndigheten.
Läs mer om EDPS

2021-12-02
 
Idag håller IMY en digital forskarhearing med tema inbyggt dataskydd. Hearingen anordnas inom ramen för vårt innovationsuppdrag och syftet är kompetensutveckling och omvärldsbevakning. Forskare från Karlstads universitet, Göteborgs universitet, RISE Research Institutes of Sweden och Kungliga Tekniska högskolan deltar.
Bland åhörarna finns medarbetare från IMY, Regeringskansliet, Vinnova, AI Sweden, DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, Bolagsverket och PRV: Patent- och registreringsverket. Läs mer om innovationsuppdraget här
Läs också vårt blogginlägg Sveriges digitalisering måste vara hållbar

 

2021-11-29

Nu finns ett rykande färskt inlägg på vår blogg där du kan läsa mer om hur arbetet fortlöper i vårt regeringsuppdrag att höja kunskapen om dataskydd hos innovationsaktörer. Om ett par dagar håller vi en forskar-hearing för att pejla läget vad gäller inbyggt integritetsskydd. Spännande!

Sveriges digitalisering måste vara hållbar

 

2021-11-26
Missa inte IMY:s webbinarium om EDPB:s nya riktlinje om tredjelandsöverföring!
Datum och tid: 16 december kl. 8.30-9.00.
Begränsat antal platser, anmäl dig här! 

 

2021-11-26
Fredagsfrågan:Vad innebär privatundantaget när det kommer till kamerabevakning?

1) Att du som privatperson får filma vad och vem du vill, det är din rättighet.
X) Att du som privatperson får kamerabevaka din bostad, tomt och andra privata byggnader som till exempel ditt garage och då varken behöver följa dataskyddsförordningen eller kamerabevakningslagen.
2) Att du som privatperson inte får sätta upp bevakningskameror.


Rätt svar: X, Du får kamerabevaka din bostad, tomt och andra privata byggnader som till exempel ditt garage och förråd enligt det så kallade privatundantaget. Men det viktigt att du är noggrann och kontrollerar kamerans upptagningsområde. Rikta kamerorna så att du till exempel inte filmar trapphuset, din grannes trädgård, trottoaren eller vägen utanför ditt hus eller någon annan plats där allmänheten kan röra sig.

Om du kamerabevakar en plats utanför ditt hem blir du personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som din kamera fångar upp, till exempel bilder av människor och registreringsskyltar på bilar. Det innebär att du måste uppfylla en rad skyldigheter enligt dataskyddsreglerna, det vill säga dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Det är normalt inte tillåtet att kamerabevaka utanför ditt egna hem eller tomt. Det är inte heller tillåtet att kamerabevaka dina grannar mot deras vilja. 
Läs mer om vad du ska tänka på om du vill kamerabevaka  

2021-11-24
Idag medverkar en av IMY:s jurister från enheten för myndigheter, vård och utbildning på nätverksmötet för e-förvaltningsjurister hos Länsstyrelsen i Stockholm. Temat för föreläsningen är IMY:s tillsynsarbete och personuppgiftsincidenter.
 
2021-11-23
Vi söker nu en engagerad enhetschef till vår upplysningstjänst. Enheten hanterar merparten av IMY:s inkommande ärenden och är central för att vi ska lyckas i vårt uppdrag. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk verksamhet med utmanande och aktuella frågor som påverkar alla medborgare i vårt samhälle. Välkommen med din ansökan till en spännande tjänst! 
 
2021-11-22
EDPB har antagit en ny riktlinje som klargör vad som utgör en överföring av personuppgifter till tredjeland. Arbetet med riktlinjen har letts av IMY.
 
2021-11-19
Är du en engagerad it-chef som vill vara med och etablera vår nya enhet för it, digitalisering och säkerhet? Vill du arbeta i en dynamisk verksamhet med utmanande och aktuella frågor som påverkar alla medborgare i vårt samhälle? Sök tjänsten som enhetschef hos oss, vi ser fram emot din ansökan!
 
2021-11-19
 
Fredagsfrågan: För att få överföra personuppgifter från EU till ett så kallat tredje land ställs höga krav. Schrems II-domen från juli 2020 innebar förändringar i synen på överföringar mellan EU och ett visst land – vilket?
1) Kina
X) Japan
2) USA
 
Svar: Rätt svar är 2) USA. Den 16 juli 2020 meddelade EU-domstolen dom i det så kallade Schrems II-målet. Domstolen slog fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte gav ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA. Det innebär att personuppgifter inte längre kan överföras till mottagare i USA med Privacy Shield som grund. EU-kommissionens standardavtalsklausuler kan fortfarande användas men kan behöva kompletteras med ytterligare skyddsåtgärder. EDPB har tagit fram närmare rekommendationer om detta.
Läs mer om tredjelandsöverföring
 
2021-11-18

Idag medverkar en av våra jurister i IT-rättsforum och föreläser om IMY:s tillsynsverksamhet, hur man kan arbeta proaktivt med GDPR och om EDPB:s rekommendationer efter Schrems II. Här finns IT-rättsforums program 
2021-11-17
 
I morgon får vi digitalt finbesök av ICO, vår systermyndighet i Storbritannien. Vi ska träffa deras Head of Innovation och Director of Technology and Innovation som ska berätta om hur deras arbete att vara mer innovationsfrämjande har gått till och vilka lärdomar de dragit i det arbetet. Mötet är en del i det uppdrag vi fått av regeringen att höja kunskapen om dataskyddsförordningen hos innovationsaktörer.

 
2021-11-17
 
Idag håller chefen för enheten för informationssäkerhet och tillsynsprocess föredrag för deltagare i Sydarkiveras nätverksträff den 17 november på temat IMY och tillsynen. 

 
2021-11-15
 
Vi får ofta frågor om dataskyddsförordningen (GDPR). Några av de vanligaste har vi besvarat på vår webbplats. Här är den senaste: Gör GDPR att jag inte kan begära ut allmänna handlingar? Gäller inte offentlighets¬principen längre? Läs vårt svar här
Läs mer om dataskyddsförordningen 
 
2021-11-12
 
Fredagsfrågan: Under 2020 inledde Integritetsskyddsmyndigheten 52 tillsyner. Hur många tillsynsärenden avslutade vi 2020?

1) 5
X) 35
2) 53


Rätt svar är 2: IMY avslutade 53 tillsynsärenden förra året och fattade beslut om sanktionsavgifter på sammanlagt cirka 150 miljoner kronor i 15 ärenden. 2020 fick vi också 4 600 anmälningar om personuppgifts-incidenter, 5 800 skriftliga frågor, 3 200 klagomål från enskilda, 850 tillståndsansökningar, varav över 600 ansökningar om tillstånd till kamerabevakning och 2 000 anmälningar om vem som är dataskyddsombud i en verksamhet.

Läs mer om IMY:s verksamhet i siffror i vår årsredovisning för 2020

2021-11-11
Är du en utvecklingsorienterad jurist som söker nya utmaningar och trivs med ett omväxlande och utåtriktat arbete? Vill du jobba med bland annat handläggning av ärenden inom tillsyn, tillstånd och klagomål?
Missa inte att söka våra tre tjänster på enheten för rättsväsendet, försvar och kamerabevakning (RFK)!
Läs mer om jobben här
Sista ansökningsdag är 17 november.
 
2021-11-10
 
Att ansöka om tillstånd till kamerabevakning kan verka komplicerat och svårt. För en smidigare process gäller det att ta fram rätt underlag inför er ansökan. Men först och främst, behöver ni verkligen tillstånd? Ta del av tipsen på IMY-bloggen:
 
2021-11-09

Nu ska vi granska den behandling av personuppgifter som sker i den nationella väntetidsdatabasen som SKR förvaltar och använder för att ta fram statistik gällande väntetider i vården. Informationen i databasen består av uppgifter som samlats in från patientjournaler i regionerna och som sedan överförts från regionerna till SKR.


2021-11-05

Snart fredagsmys men först fredagsfrågan! I både dataskyddsförordningen och brottsdatalagen finns en skyldighet för organisationer att anmäla vissa personuppgiftsincidenter till oss. Under 2020 tog vi emot runt 4 600 sådana incidentanmälningar. Men hur många av dessa rörde brottsdatalagen?

1. 250 stycken
X. 50 stycken
2. Inga (0)

Rätt svar: X. Under 2020 tog vi emot knappt 50 anmälningar om personuppgiftsincidenter som rörde brottsdatalagen.
Under förra året granskade vi Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kustbevakningen, Tullverket, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården och undersökte då myndigheternas förmåga att bland annat upptäcka, rapportera och hantera personuppgiftsincidenter. Tillsynerna genomfördes mot bakgrund av att få incidenter var anmälda utifrån brottsdatalagen. Vi kunde dock konstatera att rutinerna överlag såg bra ut hos de granskade myndigheterna.
Läs om vår granskning av brottsbekämpande myndigheter. 

2021-11-03

Nu på torsdag deltar en av våra informations- och it-säkerhetsspecialister på konferensen Dagar om Lagar som ordnas av Svensk Förening för Medicinsk Informatik (The Swedish Association for Medical Informatics). Temat på vår programpunkt är ”Reflektioner över dagsläget”. Hur står det till med dataskyddet i hälso- och sjukvården?

2021-11-02

Missa inte årets konferens för dataskyddsombud. Vi kör ett livesänt webbinarium den 10 december som bland annat kommer att innehålla vägledning och information till dig i rollen som DSO, uppdatering gällande Schrems II och tredjelandsöverföringar samt en presentation av ett urval av aktuella tillsyner och nyheter hos oss på IMY.

Anmäl dig här DSO-konferens

2021-11-01

Vid det årliga internationella dataskyddsmötet Global Privacy Assembly 20-21 oktober 2021 träffades dataskyddsmyndigheter från hela världen digitalt och fattade beslut om en strategisk plan för 2021-2023 med tre olika prioriteringsområden:
- Att stärka globalt integritetsskydd i en tid av allt snabbare digitalisering
- Att maximera GPA:s roll och inflytande genom kontakter med andra internationella forum i frågor som rör integritetsskydd (till exempel OECD, WHO, G20)
- Att fortsätta att arbeta för att sprida kunskaper, erfarenheter och skapa samsyn mellan de 130 medlemmarna (tillsynsmyndigheter världen över).

Mötet enades om följande fokusområden: datadelning i allmänhetens intresse, AI, biometri och övervakningstekniker, barns integritet online samt dataskydd och andra fri- och rättigheter.

Global Privacy Assembly 
Highlights from the Global Privacy Assembly closed session 2021 

2021-11-01

Internetstiftelsen har publicerat sin senaste rapport: Svenskarna och internet (2021). I den framgår att det finns en oro kring insamling av personlig data på nätet, framförallt över att myndigheter, såväl svenska som utländska, och storföretag ska samla in information om oss. 4 av 10 internetanvändare oroar sig för att någon ska komma åt deras digitala vårdjournaler och läsa dem.

I vår egen Integritetsskyddsrapport som vi lämnade över till regeringen tidigare i år varnade vi för att om människor känner oro för att deras personuppgifter hanteras felaktigt finns en risk att de väljer att avstå från att använda en digital tjänst. I en hållbar affärsmodell är därför ett effektivt integritets- och dataskydd avgörande för långsiktig affärsutveckling och hållbar lönsamhet.

2021-10-29

Fredagsfrågan: Vad är bra att tänka på när jag besöker webbsidor på internet?
1) Att jag på olika sätt lämnar elektroniska spår
X) Att jag bara lämnar spår på webbplatsen jag besöker
2) Att jag inte lämnar några spår och kan vara anonym när jag använder ”Privat läge”

Svar: Rätt svar är 1). Att besöka webbsidor på internet med egen utrustning utan att lämna några elektroniska spår är svårt. Du kan lämna färre uppgifter om dig genom att öka din medvetenhet om vilka inställningar som är möjliga.

Användning av ”Privat läge” minskar mängden data som du lämnar på en dator när du surfar men gör inte att du blir anonym.

Läs gärna mer om hur du ökar skyddet för dina personuppgifter.

2021-10-28

Vi, Konsumentverket och Konkurrensverket håller var sitt seminarium för varandra nu i höst. Syftet är att ge inblick i och skapa förståelse för varandras regelverk och verksamhet. I morgon är det vår tur och vi kommer bland annat att berätta om dataskyddsförordningen, hur vi arbetar med tillsyn och vilka befogenheter och begränsningar vi har vad gäller tekniker som adtech och fingerprinting. Spännande!

2021-10-28

IMY rekryterar en analytiker för att löpande följa och rapportera om utvecklingen inom integritetsskyddsområdet. I tjänsten ingår att projektleda arbetet med våra rapporter, till exempel om personuppgiftsincidenter och klagomål.

Hos oss får du möjlighet att arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor inom ett utmanande och aktuellt område som påverkar alla medborgare i vårt samhälle.

Läs mer om jobbet som analytiker och ansök senast 31 oktober!

2021-10-27

Många av de frågor vi får via telefon eller e-post rör inkasso. Därför har vi tagit de vanligaste frågorna som rör inkasso och besvarat dem på vår webbplats. Den här frågebanken fyller vi dessutom på allteftersom.
läs mer om inkasso här
Och läs vanliga frågor och svar här.

De här två frågorna publicerade vi nu i veckan:
Vad betyder det att en invändning mot ett krav är sakligt grundad? 

Efter att jag invände mot ett inkassokrav har mitt ärende legat kvar hos inkassobolaget. Vad ska jag göra för att komma vidare? 

2021-10-27

Kom och jobba hos oss! IMY söker nu två jurister till RF-gruppen som arbetar framförallt mot de brottsbekämpande myndigheterna och försvarsmyndigheterna och en jurist till kameragruppen. Som jurist hos oss handlägger du bland annat tillsynsärenden, tillståndsärenden och klagomål.
Läs mer om arbetsuppgifterna här.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 17 november!

2021-10-25
 
Oktober, EU:s informationssäkerhetsmånad, har snart passerat och påmint oss om att det finns behov av att skydda vår information. Vi behöver ett länk-tänk, anser IMY:s informationssäkerhetsansvariga i sitt blogginlägg.
 

2021-10-25

Den här veckan kommer en handläggare från Vinnova över till oss för lära känna vår verksamhet. Under hösten kommer också en av våra it-säkerhetspecialister att jobba ett par veckor hos Vinnova. Syftet med utbytet är att bidra till att vi och Vinnova får insikt och förståelse för varandras uppgifter, att skapa kontaktnät och sprida kunskap. Det här är en del av det uppdrag vi fått av regeringen att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor hos innovatörer. Läs mer om innovationsuppdraget!

2021-10-22

Fredagsfrågan: Vad ska du tänka på innan du klickar på en länk som du får i ett mejl?

1) Länken kan leda till att jag luras till att lämna ifrån mig personuppgifter eller att skadlig kod installeras.
X) Länkens namn visar vart du kommer när du har klickat på den.
2) Att du bara ska klicka på länkar du fått från någon du känner.

Svar: Rätt svar är 1).
Innan du öppnar en bifogad fil eller klickar på en länk är det viktigt att du gör en helhetsbedömning. Var vaksam på om meddelandet innehåller uppmaningar att lämna ifrån dig lösenord, inloggningsuppgifter eller om du blir ombedd att ladda ner något innehåll. Är meddelandet förväntat?

Kommer meddelandet från någon du känner som i alternativ 2 bör du ändå vara försiktig. Brukar avsändaren uttrycka sig på det här sättet? Ofta förekommer inslag om att ärendet är brådskande. Om du blir misstänksam bör du avstå från att öppna/klicka på länken och bekräfta avsändaren via andra kanaler än de som anges i utskicket.

Läs gärna mer om hur du ökar skyddet för dina personuppgifter

2021-10-21
 
Vi har fått ett klagomål där det uppges att en kommun bedriver kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde utan att ha sökt tillstånd från oss att sätta upp kamerorna. Därför inleder vi nu en granskning av kommunen för att ta reda på om detta stämmer och hur kommunen i så fall resonerat. Nyheten om vår granskning
 
 
2021-10-19
Nu öppnar vi anmälan till årets digitala DSO-konferens! Ta chansen att uppdatera dig på den senaste utvecklingen inom dataskyddsområdet på vårt livesända webbinarium. Det kostar inget att delta, men det är ett begränsat antal platser. Passa på och anmäl dig redan nu!
Anmälan till DSO-konferens 10 december
 
2021-10-15

Fredagsfrågan: Vad ska du tänka på när du använder öppna trådlösa nätverk?

1) Det är endast behöriga som kan ta del av information som delas via nätverket.
X) Utgå från att det du delar via nätverket är öppet och tillgängligt för andra.
2) Du behöver inte tänka på något särskilt.

Svar: Rätt svar är X. Genom att du kopplar upp dig mot ett öppet trådlöst nätverk ökar risken att någon obehörig kan ta del av din information. I många öppna trådlösa nätverk delar alla användare på samma lösenord för att logga in och ibland behövs inget lösenord alls. Det kan göra det möjligt för en angripare att på olika sätt fånga upp information som skickas via nätverket.

Du behöver fundera över vad det är för information du behöver skicka via det öppna trådlösa nätverket. Ska du bara läsa en nyhetssida eller ska du logga in i en annan tjänst?

Läs gärna mer om hur du ökar skyddet för dina personuppgifter: Öka skyddet för dina personuppgifter, Surfa säkert på trådlösa nätverk


2021-10-14
Hurra vad glada vi blir! Vår nya webbplats hamnar i toppen i Funkas undersökning där de mäter tillgängligheten på 1 748 webbplatser. Ett resultat av ett gott samarbete mellan oss och vår webbyrå HiQ. 

Grattis också till de andra sex webbplatserna i toppen Vännäs Kommun, Vindelns Kommun, Orebro University, Bjurholms Kommun, Region Halland och Kungliga biblioteket National Library of Sweden!

2021-10-14
 
Nu börjar vi samarbeta med AI Sweden för att ge stöd och vägledning kring frågor som rör dataskydd och AI. Vi har fått ett uppdrag av regeringen att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor hos innovationsaktörer. Detta samarbete är en del av det uppdraget.

2021-10-13

Nu är vår strategiska inriktning för 2022-2025 beslutad. Målbilden för 2025 är att integritets- och dataskyddsfrågorna ska ha ett tydligt fokus på alla nivåer i samhället. Läs mer i ett blogginlägg från vår generaldirektör.

Hållbar digitalisering målet med IMY:s strategiska inriktning

 

2021-10-12

Vill du veta mer om IMY:s tillsyner och vad vi beslutat? På sidan Tillsyner och beslut ser du aktuell status på de flesta större tillsyner, bland annat om våra beslut blivit överklagade. Har du idéer om hur sidorna kan förbättras, till exempel vilka filtreringsmöjligheter du vill se, mejla oss gärna på webbredaktor@imy.se.

Tillsyner och beslut

 

2021-10-12

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmält en personuppgiftsincident till oss som rör ett webbformulär för att lämna in tips och klagomål. Nu ska vi granska det som inträffat.

IMY inleder granskning av DO

 
2021-10-08
 
Fredagsfrågan!

Vad är två- eller flerfaktorsautentisering?

1) Att två eller fler personer använder samma lösenord
X) Att två eller fler personer vet om ditt lösenord
2) En säkrare inloggningsmetod som kräver mer än användarnamn och lösenord.

Svar: Rätt svar är 2

Två- eller flerfaktorsautentisering för inloggning är en säkrare metod än inloggning enbart med användarnamn och lösenord. Ofta innebär det en kombination av något man har, något man vet och något man är. Det krävs en större ansträngning av en angripare att komma över flera faktorer. Läs mer om hur du ökar skyddet för dina personuppgifter

2021-10-05
 

Nytt på IMY-bloggen: Beslutet mot WhatsApp och samarbetet i EDPB. I somras fattade EDPB sitt andra bindande beslut någonsin, vilket låg till grund för den irländska dataskyddsmyndighetens beslut mot WhatsApp. Så här gick det till.

 

2021-10-01

Fredagsfrågan
Vad ska du tänka på när du skapar ett bra och säkert lösenord?

1) Så kort som möjligt
X) Så långt som möjligt. Gärna en längre mening eller fras med blandade tecken
2) Använda personliga referenser, exempelvis namnet på min hund


Svar: Rätt svar är X
Ett så långt lösenord som möjligt är den viktigaste faktorn i att skapa ett säkert och starkt lösenord. För att lättare kunna komma ihåg ett lösenord med exempelvis 12 tecken så kan du använda en lösenordsfras. Du kan bilda lösenordet genom att exempelvis kombinera första bokstaven i varje ord i en mening eller fras. Återanvänd inte lösenord och var särskilt aktsam om ditt lösenord till ditt e-postkonto då det ofta är knutpunkten till andra tjänster och inloggningar. Gör det heller inte lätt för en angripare att gissa ditt lösenord genom att utgå från dina personliga referenser.
Läs gärna mer om hur du ökar skyddet för dina personuppgifter

 

2021-09-30

Snart oktober = EU:s informationssäkerhetsmånad!
EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) driver kampanjen European Cyber Security Month – ECSM – för att öka cybersäkerheten bland EU-medborgare och organisationer. I Sverige drivs kampanjen ”Tänk säkert” av MSB och polisen. 
Här finns våra guider med råd om hur du kan öka säkerheten för dina uppgifter.
Skydda din information!


2021-09-28

Får en arbetsgivare registrera vilka på en arbetsplats som är vaccinerade?
Det korta svaret är nej. Uppgifter om vaccination är en personuppgift om hälsa, en så kallad känslig personuppgift. Utgångspunkten är att behandling av sådana personuppgifter är förbjuden. För att en arbetsgivare ändå ska få behandla känsliga personuppgifter krävs att det finns särskilt stöd för detta, till exempel att det är nödvändigt för att kunna fullgöra sina skyldigheter inom arbetsrätten till följd av krav enligt lagstiftning, kollektivavtal eller motsvarande.

Läs frågan och hela vårt svar här

 

2021-09-27

Många engagerade talare och intressanta paneler på Nordic Privacy Arena i dag. Vår rättschef medverkade i en panel med flera andra europeiska dataskyddsmyndigheter där trender i dataskyddsarbetet stod i fokus. På temat nya arbetssätt lyfte han hur vi i det nyligen påbörjade innovationsuppdraget kommer att arbeta för att höja kunskapen hos innovationsaktörer om dataskydd. Centralt i arbetet är också att öka IMY:s förmåga att bevaka och analysera teknikutvecklingen.

Läs mer om vårt innovationsuppdrag


2021-09-27

Vi rekryterar nu en verksjurist som tillsammans med två kolleger ska fungera som rättsligt stöd i olika verksjuridiska frågor på myndigheten. Du arbetar med förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, dataskydd, offentlig upphandling, arkivlagstiftning och annan myndighetsjuridik.

Du förväntas också bidra i myndighetens arbete med att utveckla rutiner och arbetssätt. Det innebär nära samarbete i olika projekt med övriga medarbetare på enheten och i övriga organisationen.

Vi söker dig med juristexamen eller jur.kand. och erfarenhet av arbete med juridiska frågor inom offentlig sektor, till exempel från myndighet eller domstol. Du har erfarenhet av arbete med tillämpning av förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen.

Visst låter det intressant? Läs mer om tjänsten här!

Välkommen med din ansökan senast 3 oktober!

 

2021-09-24

FREDAGSFRÅGAN:
Vad ska du göra om du får en bluffaktura?

1) Du ska inte betala en faktura som du tror är en ren bluff utan istället bestrida kravet.
X) Betala den så du inte få en betalningsanmärkning.
2) Släng den i soporna, problemet är löst.

Rätt svar: 1) Du ska inte betala ett krav som du tror är en ren bluff. Om du betalar, till exempel av rädsla för betalningsanmärkningar, blir den brottsliga verksamheten lönsam och kommer att fortsätta. I stället för att betala ska du bestrida kravet och tala om varför du inte är betalningsskyldig. Gör det skriftligen i ett daterat brev eller mejl som du sparar en kopia av. Polisanmäl sedan händelsen.

Läs mer på vår webbplats om hur du kan hantera en bluffaktura 


2021-09-23
Nästa vecka är vi med på Nordic Privacy Arena i olika paneldiskussioner, bland annat om trender och framtidsspaningar när det gäller dataskydd. Spännande!

 

2021-09-22 
Vill du arbeta med tillsyn, vägledning och utbildning för att öka säkerheten hos verksamheter som behandlar personuppgifter? Missa inte våra nya tjänster som it- och informationssäkerhetsspecialister! Ansök senast 30 september!

 

2021-09-21

Vill du arbeta aktivt för att utveckla IMY:s digitalisering? Missa inte det spännande jobbet som it-projektledare! Läs mer om tjänsten Sista ansökningsdag 30 september!

  

2021-09-20

Nu drar vi igång en granskning av ett inkassobolag för att bland annat ta reda på vilka rutiner bolaget har för att motverka oseriösa uppdragsgivare.

 

2021-09-17

Vad av nedan räknas som en behandling av en personuppgift?
1. Personuppgiften raderas
X. Personuppgiften läses
2. Personuppgiften ändras

Rätt svar: Alla. Samtliga svarsalternativ räknas som en behandling av en personuppgift. Läs mer om vad behandling av personuppgifter innebär.

 

2021-09-15

Dataskyddsombud! Boka in den 10 december för digital DSO-konferens redan nu! Konferensen är kostnadsfri, men antalet platser är begränsat. Anmälan öppnar under oktober. Vi kommer att informera här när anmälan har öppnat på vår webbplats.

 

2021-09-14

Vid kamerabevakning får man inte lagra inspelat material längre än nödvändigt. Europeiska dataskyddsstyrelsen rekommenderar max tre dygn. Men material som exempelvis visar ett inbrott kan behållas tills det har lämnats till polisen. 

Lagringstid och behörighet

 

2021-09-10

FREDAGSFRÅGAN:
Är personnummer en så kallad känslig personuppgift enligt dataskyddsförordningen?

1) Ja, självklart!
X) Det beror på
2) Nej


Rätt svar: 2) Nej. Personnummer är inte känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen men i Sverige har vi valt att ha ett särskilt skydd för våra personnummer, och för de samordningsnummer som man kan få om man inte är folkbokförd i Sverige. Personnummer är extra skyddsvärda.

Läs om vad som är viktigt att tänka på om ni behandlar personnummer.


2021-09-07

Vill du bli vår nya verksjurist? Vi söker dig med erfarenhet av juridiskt arbete på myndighet eller domstol. Som verksjurist på IMY fungerar du som rättsligt stöd i olika verksjuridiska frågor på myndigheten. Du arbetar med förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, dataskydd, offentlig upphandling, arkivlagstiftning och annan myndighetsjuridik.

Läs mer om tjänsten

Välkommen med din ansökan senast 3 oktober!

 

2021-09-03

Whatsapp/Facebook har fått en sanktionsavgift på 225 miljoner euro för överträdelser av dataskyddsförordningen, GDPR, meddelar den irländska dataskyddsmyndigheten. När det gäller multinationella företag har dataskyddsmyndigheterna i EU ett system för gemensamt beslutsfattande, där det är tillsynsmyndigheten i det land där företaget har sitt huvudsakliga verksamhetsställe som är ansvarig för tillsynen.

Läs pressmeddelandet från Irlands dataskyddsmyndighet

 

2021-09-03

Kamera i butik? Kom ihåg att reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen gäller även här.

Butiker

 

2021-09-01

IMY rekryterar nu en it-projektledare för arbete med IMY:s olika digitaliseringsprojekt. Det är meriterande om du har erfarenhet eller utbildning inom informationssäkerhet och det är också meriterande om du är väl förtrogen med Praktisk ProjektStyrning (PPS).

Läs mer om tjänsten
Välkommen med din ansökan senast 30 september!

 
2021-08-30
Visste du att vissa känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din hälsa, politiska åsikter och sexuella läggning, har ett särskilt skydd i dataskyddsförordningen, GDPR?
 
 
 
2021-08-24

IMY rekryterar it-administratör med inriktning på vårt diarieförings- och ärendehanteringssystem Platina.
Du har kontakt med medarbetare på hela myndigheten och arbetar intensivt tillsammans med myndighetens it-ansvarig, systemförvaltare, it-tekniker och våra leverantörer.
Läs mer om jobbet här
Välkommen med din ansökan senast den 12 september!

 

2021-08-23

Visste du att vi granskar aktörer för att säkerställa att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter? 

Tillsyner och beslut

 

2021-08-19

Vi rekryterar nu en ny kollega till ett spännande jobb som analytiker och söker dig som har erfarenhet av kvalificerat analysarbete.

Vår nya analytiker arbetar med olika typer av analyser, tar fram statistik och praxis och skriver rapporter som vägleder medborgare och verksamheter i integritetsfrågor. Några rapporter har fokus på statistik, andra på praxisredovisning. Vissa större rapporter baseras på marknadsundersökningar och innebär mer omfattande omvärldsanalyser. Utöver arbetet med rapporter kommer du att stötta organisationen med viss omvärldsbevakning och underlag till verksamhetsstyrning.

Läs mer om jobbet här och ansök senast 5 september

 

2021-08-18

Grannen har en kamera riktad mot min tomt – hur gör jag för att anmäla olaglig kamerabevakning? Innan du kontaktar oss, försök alltid att lösa problemen själv. Här får du hjälp att avgöra om en kamerabevakning är tillåten eller inte: 

Anmäl olaglig kamerabevakning

 
2021-08-16

Nu expanderar vi och rekryterar fler jurister till vår operativa verksamhet!

Arbetet är omväxlande och utåtriktat och innebär kontakter med andra myndigheter, näringsliv och media. Du arbetar tillsammans med trevliga kolleger med bland annat handläggning av tillsynsärenden, tillståndsärenden, klagomål, förhandssamråd, förfrågningar och remisser. Välkommen med din ansökan senast 29 augusti!

Lediga jobb

2021-08-13

Vi rekryterar nu fyra it- och informationssäkerhetsspecialister till vår operativa verksamhet. Arbetet är omväxlande och utåtriktat och du arbetar tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor inom ett utmanande och aktuellt område som påverkar alla medborgare i vårt samhälle.

Lediga jobb

 
2021-08-12
 
I våra rapporter analyserar vi inflödet till IMY och beskriver återkommande mönster och trender. Syftet är att förmedla iakttagelser och lägesbilder, analyser och rekommendationer som verksamheter kan använda i sitt dataskyddsarbete.
 
 
2021-08-10
 
Tips! Prenumerera gärna på våra pressmeddelanden så får du ett mejl varje gång vi publicerar ett pressmeddelande eller annan nyhet på vår webbplats.
 
 
2021-08-05
 
Den vanligaste personuppgiftsincidenten under 2020 var felskickade mejl eller brev. Den vanligaste orsaken till de anmälda incidenterna var den mänskliga faktorn, som uppges ha orsakat mer än hälften av de anmälda incidenterna 2020.
 
 
2021-08-03
 
Får hyresvärdar och bostadsrättsföreningar sätta upp kameror var de vill? Nej, det krävs goda skäl. Läs mer i vår kamerarapport och på vår webbplats.
 
 
2021-07-29 
 
Vi publicerar löpande rapporter som berör olika delar av vår verksamhet, som exempelvis Integritetsskyddsrapport 2020 som vi släppte tidigare i år. Du hittar alla våra publikationer här.
 
2021-07-27
 
Visste du att dataskyddsmyndigheterna i EU har ett omfattande samarbete inom ramen för Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB? Här kan du hitta alla EU-gemensamma riktlinjer:
 
 
2021-07-22  
 
Offentlig sektor stod för den största andelen av anmälda personuppgiftsincidenter 2020. Anmälningar från hälso- och sjukvården stod för den största ökningen av antalet anmälda personuppgiftsincidenter under 2020.
 
 
2021-07-20
 
Om ni använder er av kamerabevakning måste ni informera om det på ett begripligt och lättillgängligt sätt, genom en eller flera skyltar om att området är bevakat. Läs mer på vår webb: Informera om kamerabevakning
 
2021-07-15
 
Vid sitt senaste plenarmöte antog Europeiska dataskyddsstyrelsen två riktlinjer slutligt efter publik konsultation:
 
Riktlinjer för Virtual Voice Assistants (smarta högtalare och liknande funktionalitet i mobiler, datorer m.m.)
 
Riktlinjer om begreppen personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden
 
Vid plenarmötet antogs också ett nytt dokument som nu ska ut på publik konsultation:
 
Riktlinjer om uppförandekoder som stöd för överföring till tredje land
 
 
2021-07-13
 
Vi har problem med stölder och skadegörelse i båthamnen. Får vi sätta upp en kamera? Läs mer om vad som gäller i vår kamerarapport och på vår webbplats.
 
 

2021-07-08

Flyga drönare i sommar? Tänk på att du inte får filma personer hur som helst.

Om du vill kamerabevaka

 

2021-07-06

Ny övervakningskamera på huset inför semestern? Du får bevaka din bostad och din tomt, men inte grannar eller allmänna platser, som gator eller parker. 

Om du vill kamerabevaka

 

2021-07-02

FREDAGSFRÅGAN:
Vilken är den vanligaste orsaken till att en personuppgiftsincident rapporteras till oss?

1. Tekniskt fel
X. Den mänskliga faktorn
2. Antagonistiskt angrepp

Rätt svar: X. Den mänskliga faktorn utgör den vanligaste orsaken till anmälda personuppgiftsincidenter. I 59 procent av de incidentanmälningar som inkom under 2020 angavs den mänskliga faktorn som förklaring. Detta är en ökning i jämförelse med 2019 då motsvarande siffra var 51 procent.

Läs gärna mer i rapporten: Anmälda personuppgiftsincidenter 2020

Med detta inlägg tar Fredagsfrågan paus under sommaren. Vi fortsätter dock med andra typer av inlägg under hela sommaren både på Linkedin och Twitter.

 

2021-06-30

Efter att ha tagit emot klagomål inleder vi nu en granskning av kamerabevakning på en grundskola i Stockholm. Enligt klagomålet ska skolan bedriva kamerabevakning dygnet runt och ingen information om bevakningen har getts till elever eller föräldrar.

Pressmeddelande: IMY granskar kamerabevakning på grundskola

 

2021-06-29

EU-kommissionen har fattat två beslut om adekvat skyddsnivå för överföring av personuppgifter till Storbritannien enligt GDPR respektive brottsdatadirektivet (LED). Besluten innebär att Storbritannien har tillräckligt hög skyddsnivå och att personuppgifter får föras över dit utan något särskilt tillstånd.

Pressmeddelandet: Data protection: Commission adopts adequacy decisions for the UK

 

2021-06-24

Glad midsommar! Snart har vi varit IMY i ett halvår. En hel del har vi hunnit med under vårt nya namn – ett antal tillsyner, ny webbplats, flera GDPR- och kamerautbildningar, första Integritetsskyddsrapporten... Här kan du läsa mer om vad vi har jobbat med: Nyheter

 

2021-06-24

Vår första sanktionsavgift sedan GDPR infördes var mot en skola som använt ansiktsigenkänning för närvarokontroll. Beslutet har överklagats till kammarrätten. Domstolen meddelade nyligen att den avslår överklagandet och går på vår linje.

Läs pressmeddelandet

Läs pressmeddelandet om beslutet (2019-08-21)

 

2021-06-24

Avanza och Länsförsäkringar har anmält personuppgiftsincidenter till oss där det framgår att personuppgifter under en längre tid förts över till Facebook. Nu ska vi granska vad som skett och vilka rutiner bolagen har för att ha kontroll på användarnas personuppgifter.
Läs nyheten om granskningen här

 

2021-06-22

Nu har vi publicerat en rapport över de anmälningar om personuppgiftsincidenter som vi tagit emot under 2020. Fel orsakade av den mänskliga faktorn dominerar och har orsakat mer än hälften av de anmälda incidenterna.
Läs mer om rapporten här

2021-06-21

NYTT PÅ IMY-BLOGGEN:
Schrems II, Privacy Shield, EDPB … ord som det senaste året skapat många diskussioner och bryderier hos både företag och myndigheter. Men vad handlar det om? Nu har de slutliga rekommendationerna kommit från Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB).

Inlägget fortsätter på bloggen

 

2021-06-21

SL har brutit mot GDPR när biljettkontrollanter utrustats med kroppskameror som spelar in bild och ljud på ett alltför omfattande sätt. Därför utfärdar vi en sanktionsavgift mot SL på 16 miljoner kronor.
Läs om beslutet mot SL

 

2021-06-18
FREDAGSFRÅGAN:
Hur många ansökningar om tillstånd till kamerabevakning tog vi emot under perioden 1 augusti 2018 till 31 december 2020?

1. 300
X. 850
2. 1 400

Rätt svar: 2. Under denna period tog vi emot ca 1 400 ansökningar om tillstånd till kamerabevakning. Flest ansökningar har kommit från skolor, vårdinrättningar och fritidsanläggningar.

Läs gärna mer i vår rapport Vägledning vid kamerabevakning. Den innehåller råd och rekommendationer för alla verksamheter som tänkt kamerabevaka, oavsett om de är skyldiga att ansöka om tillstånd eller inte. Rapporten finns här (pdf, 2 MB)

 

2021-06-17

Spännande jobb som analytiker på IMY! Till en början blir fokus för IMY:s nya analytiker regeringsuppdraget att ge vägledning och stöd till verksamheter inom innovationsområdet. Arbetet innebär även att öka IMY:s kunskap om innovationssektorn och att utforma analysuppdrag, utforma och tillämpa insamlings- och analysmetoder och att sammanställa analyser.
Ansök senast 23/6!

Läs mer om jobbet

Läs om regeringsuppdraget på regeringens webbplats

 

2021-06-16

NYTT PÅ IMY-BLOGGEN:
"Visste du att vi på IMY har avvisat nästan en tredjedel av ansökningarna om kamerabevakning? Inte för att de är olagliga, utan för att de som ansöker inte behöver tillstånd. Men det är också många som behöver tillstånd från oss. Och oavsett om man behöver tillstånd eller inte – lagen ska ändå alltid följas."

Inlägget fortsätter på bloggen

 

2021-06-15

Sverige behöver en tydligare integritetsskyddspolitik. Det är en av slutsatserna i den Integritetsskyddsrapport som vi lämnade över till regeringen tidigare i år. En central del i en sådan politik bör vara offensiva investeringar för att stimulera forskning och utveckling av teknik som skyddar människors rätt till personlig integritet. Det kan till exempel handla om att utveckla integritetsvänliga och icke-diskriminerande AI-algoritmer, bättre säkerhet i molntjänster och nya anonymiserings- och krypteringslösningar.

Läs mer i Integritetsskyddsrapport 2020 (pdf, 3 MB)

 

2021-06-11

FREDAGSFRÅGAN:
Hur snabbt ska den personuppgiftsansvariga hantera din begäran om du till exempel begärt att få dina uppgifter raderade eller rättade?

1) Inom två månader
X) Inom en månad
2) Inom en vecka


Rätt svar: X, Personuppgiftsansvariga ska hantera din begäran så snabbt som möjligt, men senast en månad efter att din begäran inkom. Dock får tidsfristen förlängas vid behov med två månader. I så fall ska den personuppgiftsansvariga informera dig om förlängningen och orsaken till förseningen senast en månad efter att begäran inkom. Det innebär att informationen då ska lämnas senast tre månader från mottagandet av begäran.

Läs mer om tidsfrister 

 

2021-06-10

Vi har granskat kamerabevakningen på ett antal brandstationer i Östra Skaraborg. Även om räddningstjänsten har tungt vägande skäl för sin kamerabevakning så är dygnetruntbevakning av personalen alltför långtgående.

Fel kamerabevaka brandmän dygnet runt

 

2021-06-08

Nu är vi klara med vår granskning av händelsen då inspelade samtal till 1177 fanns tillgängliga oskyddade på internet.

Läs mer om granskningen av 1177


2021-06-07

I fredags den 4 juni publicerade EU-kommissionen nya standardavtalsklausuler för personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden (biträdesavtal enligt artikel 28) och överföring av personuppgifter till tredjeland (lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46).

Läs mer:

Standard Contractual Clauses (SCC)

Standard contractual clauses for controllers and processors in the EU/EEA

 

2021-06-04

Fredagsfrågan

Hur många ansöker om tillstånd för kamerabevakning hos oss, trots att de inte behöver det?

1. Färre än en av tio
2. En av tre ansökningar
3. Hälften av alla ansökningar

 

Rätt svar:
IMY tog under perioden 1 augusti 2018 till 31 december 2020 emot cirka 1 400 ansökningar om tillstånd till kamerabevakning. 30 procent av ansökningarna, alltså närmare en av tre, har bedömts som ej tillståndspliktiga.

Läs mer om våra erfarenheter av att handlägga tillstånd till kamerabevakning i vår rapport Vägledning vid kamerabevakning (pdf, 2 MB).

 

2021-06-03

I dag håller vi utbildning igen (digitalt, såklart). Denna gång kör vi GDPR grund för offentlig sektor. Dataskyddsreglerna grundar sig i de mänskliga rättigheterna. Alla människor har rätt till respekt för privat- och familjeliv och till skydd av sina personuppgifter. Stort intresse även denna gång – fullsatt (150 personer).

Läs gärna mer om GDPR


2021-06-01

I slutet av 2019 beslutade vi att företaget Nusvar, som ligger bakom sajten Mrkoll, skulle betala en sanktionsavgift på 35 000 euro för att ha behandlat personuppgifter i strid med kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen. Företaget överklagade vårt beslut, först i förvaltningsrätten och sedan i kammarrätten. I mål nummer 4738-20 meddelar nu Kammarrätten i Stockholm att den avslår överklagandet, vilket innebär att vårt beslut står sig.

Läs mer om tillsynen här


2021-05-31

Vill du arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor inom ett utmanande och aktuellt område som påverkar alla i vårt samhälle?
Vi rekryterar nu en analytiker med anledning av ett regeringsuppdrag för att ge vägledning och stöd till verksamheter inom innovationsområdet. Arbetet är omväxlande och utåtriktat med många kontakter med andra myndigheter, företag och organisationer. (Ansökan senast 23 juni)

Läs mer om jobbet här


2021-05-28

I en intervju i Computer Sweden flaggar vår generaldirektör för att AI är en av de tekniker som medför mest risker för den personliga integriteten.

Artikeln i Computer Sweden


2021-05-28

Fem vårdgivare har överklagat IMY:s beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm. Domstolen avslår dock fyra av överklagandena i sin helhet. För en av vårdgivarna sänkte domstolen sanktionsavgiften men avslog överklagandet i övrigt.

Läs vår nyhet

 

2021-05-28

Fredagsfrågan

Hur länge finns en betalningsanmärkning jag fått registrerad?

1. För all framtid.
X. Det beror på. Betalningsanmärkningar för privatperson eller näringsidkare gallras efter 3 år. För juridiska personer finns ingen bestämmelse om när gallringen görs.
2. I 10 år.

Rätt svar är X.
Uppgifter från kreditupplysningsregister ska vara aktuella. Hänsynen till den enskilda kräver också att man inte för all framtid belastas med en uppgift om till exempel en enstaka betalningsförsummelse.

Läs mer om betalningsanmärkningar


2021-05-27

Utbildningsdags igen! I dag kör vi grundkurs i GDPR för privat sektor. Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat att verksamheterna behöver följa de grundläggande principerna, se till att behandlingen har en rättslig grund och att de måste informera de registrerade om hur personuppgifter hanteras.

Läs gärna mer om dataskydd 


2021-05-26

Idag presenterar vi en ny rapport om kamerabevakning. Rapporten innehåller råd och rekommendationer för alla verksamheter som tänkt kamerabevaka, oavsett om de är skyldiga att ansöka om tillstånd eller inte.

Vägledning vid kamerabevakning 

 

2021-05-25 

I dag håller vi fullsatt kamerautbildning med 150 deltagare på distans. Vet du vad som gäller vid kamerabevakning?

Läs mer om kamerabevakning 

2021-05-24

EU-länderna har den 20 maj kommit till en provisorisk överenskommelse om att införa vaccinationspass som ska börja gälla 1 juli. Vaccinpasset ska visa att man är vaccinerad, har antikroppar eller nyligen har gjort ett PCR-test. Även i fortsättningen får varje land bestämma hur man gör med karantänsregler för inresande.

Läs mer om vaccinationspassen på IMY:s webbplats.

 

2021-05-21

Fredagsfrågan

Hur länge får vi spara material från kamerabevakning?

1. Hur länge som helst - det avgör vi själva
X. Så kort tid som möjligt
2. Max 2 månader

 

Rätt svar: X. När ni använder er av bevakningskameror med bildinspelning får ni inte lagra det inspelade materialet längre än nödvändigt med hänsyn till de ändamål ni har med bevakningen. Det innebär en skyldighet att sträva efter så kort lagringstid som möjligt. Europeiska dataskyddsstyrelsens rekommendation om en lagringstid på tre dygn är en bra tumregel, men om ni har ett konkret behov av en längre lagringstid kan även det vara tillåtet.

Läs mer om lagringstid vid kamerabevakning

 

2021-05-20

Ta chansen att bidra med din kompetens i vårt viktiga arbete med att värna den personliga integriteten!
Vi rekryterar nu åtta jurister för visstidsanställning augusti-december! Fyra jurister kommer att arbeta med vår klagomålshantering (första linjen) och fyra i kameraverksamheten med handläggning av tillståndsärenden.
Läs mer om jobben och ansök senast den 6 juni här

 

2021-05-19

GDPR:s bestämmelser ger i många fall uttryck för ett riskbaserat arbetssätt. I dag pratar några av IMY:s säkerhetsspecialister och jurister på eHälsokonferensen Vitalis om hur det riskbaserade arbetssättet kommer till uttryck inom vården.

Behovs- och riskanalys inom hälso- och sjukvården – en vägledning (pdf, 487 kB)

Informationssäkerhet

 

2021-05-19

Omkring 11 000 personuppgiftsincidenter har anmälts i Sverige sedan dataskyddsförordningen började tillämpas. Det framgår i Integritetsrapport 2020 som vi överlämnade till regeringen tidigare i år.

En viktig slutsats från anmälningarna är att många incidenter orsakas av den mänskliga faktorn. Det understryker behovet av att relevanta it-säkerhetsåtgärder kompletteras med löpande utbildning och andra åtgärder för att öka kunskapen och medvetenheten hos medarbetarna.

Här finns Integritetsskyddsrapporten 

 

2021-05-18

Nu startar vi IMY-bloggen! Först ut är vår gd Lena Schelin som skriver om det innovationsuppdrag vi nyligen fick av regeringen:

"Vi står idag inför en exponentiell teknikutveckling. Gapet mellan digitaliseringen och de åtgärder som vidtas för att skydda data är redan stort och riskerar att öka kraftigt. Jag är därför väldigt glad över det uppdrag vi nyligen fick av regeringen att genomföra insatser för att höja kunskapsnivån om integritets- och dataskyddsfrågor i innovationssystemet inom privat och offentlig sektor."

Inlägget fortsätter på IMY-bloggen

 

2021-05-17

IMY expanderar! Nu söker vi administrativa handläggare!
Jobbet innebär en central administrativ roll med trevliga kollegor och många externa kontakter.
Hjälp oss att uppnå vår vision om ett tryggt informationssamhälle, där vi tillsammans värnar den personliga integriteten!
Läs mer och ansök senast den 26 maj

 

2021-05-12

Nu har vi lanserat vår nya webbplats! Vi har fokuserat på bättre användarupplevelse och tillgänglighet. Den nya webbplatsen har många förbättringar för användarna:

- Tydligare struktur med uppdelning Privatperson-Verksamhet
- Lättare att hitta och söka
- Bättre tillgänglighet

Webbplatsen har dessutom anpassats till vår nya grafiska profil. Utvecklingen fortsätter och vi kommer att presentera fler nyheter längre fram.

Vi vill att vår webbplats ska vara så bra som möjligt. Om du hittar felaktigheter får du därför gärna kontakta oss på webbredaktor@imy.se. Skicka med en länk till sidan och/eller en skärmdump och beskriv vad du anser är fel.

Välkommen till nya www.imy.se!

 

2021-05-07

Vi har yttrat oss över delbetänkandet ”Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering”. Vi anser att delbetänkandet utgör en viktig och pedagogisk kartläggning av rättsliga förutsättningar för utkontraktering av it-drift för myndigheter men lämnar dock några förtydligande kommentarer i vissa delar.
IMY:s remissyttrande om ”Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering”


2021-05-07

FREDAGSFRÅGAN:
Får man sätta upp dolda bevakningskameror utan att informera den som bevakas?

1. Ja, nuförtiden får man räkna med att det sitter kameror överallt.
X. Nej, det är olagligt.
2. Det beror på. Om jag äger ett företag får jag sätta upp dolda kameror för att bevaka att mina anställda gör sitt jobb.

Rätt svar: X. Nej, det är olagligt att sätta upp dolda bevakningskameror utan att informera den som bevakas. Det är heller inte tillåtet att bevaka anställda för att rutinmässigt kontrollera hur de utför sina arbetsuppgifter. Utöver dataskyddsförordningens regler kan till exempel även brottsbalkens bestämmelse om kränkande fotografering bli tillämplig.

 

2021-05-03

Jurist med ett stort intresse för dataskydds- och integritetsfrågor? Sök jobb hos oss!

IMY rekryterar nu ytterligare 6-7 jurister till vår vägledande verksamhet och myndighetens första linje för klagomålshantering – vårt ansikte utåt!
Du arbetar även med andra uppgifter, till exempel sekretessprövning, informationstexter för vår webbplats och du deltar i olika arbetsgrupper och projekt. Vår vision är ett tryggt informationssamhälle – tillsammans värnar vi den personliga integriteten.

Välkommen med din ansökan senast den 16 maj 2021!
Läs mer om jobbet och ansök här  

 

2021-04-30

FREDAGSFRÅGAN:
Är en förening skyldig att lämna ut sitt medlemsregister till en medlem som begär det?

1. Ja, föreningen är skyldig att lämna ut registret i sin helhet.
X. Ja, men föreningen måste först sekretesspröva registret.
2. Nej, någon sådan skyldighet finns inte.

Rätt svar: 2

Nej, till skillnad från offentliga myndigheter som måste tillämpa offentlighetsprincipen har inte privata företag, föreningar eller stiftelser någon skyldighet att lämna ut sitt medlemsregister. Däremot har den registrerade rätt enligt dataskyddsförordningen (GDPR) att få ett registerutdrag över vilka uppgifter som finns registrerade om sig själv.

Tänk också på att det kan finnas särskilda bestämmelser som man måste ta hänsyn till, exempelvis lagen om ekonomiska föreningar. För sådana föreningar ska medlemsförteckningen hållas tillgänglig hos föreningen för var och en som vill ta del av den.

Vi passar på att önska trevlig Valborg!  

 

Linkedin 2021-04-28

Förra året tog vi tillsammans med Barnombudsmannen och Statens Medieråd fram en vägledning för barn och ungas rättigheter på nätet. Den innehåller fakta, råd och konkreta checklistor. Nu finns den även översatt till engelska.
Läs mer och hämta svensk eller engelsk vägledning här.

In English:

Are you developing child and youth friendly digital services? Together with the Ombudsman for Children and the Swedish Media Council, we have produced guidelines on children and young people's rights online. Providing facts, advice and checklists.
Download the guide in English here (pdf, 2 MB)

Våra konton i sociala medier

Om du har konto på Linkedin eller Twitter får du gärna följa oss där.

Linkedin och Twitter

Senast uppdaterad: 3 december 2021