Hoppa till innehåll på sidan

Bättre möjligheter för patienter att spärra uppgifter

Publicerad: 11 juni 2013
Integritetsskyddsmyndigheten är nu klar med en uppföljande nationell kontroll av vårdgivare och hur dessa kan spärra känsliga patientuppgifter när en patient begär det. Granskningen visar att vårdgivare har börjat satsa ordentligt på att införa de möjligheter till spärrar som måste finnas enligt patientdatalagen.

2012 genomförde Integritetsskyddsmyndigheten en stor granskning av samtliga landsting och fem privata vårdgivare. Det som undersöktes var patienternas möjlighet att spärra journaluppgifter från att lämnas ut mellan olika enheter eller olika vårdgivare.

Granskningen visade att ingen av vårdgivarna uppfyllde sina skyldigheter fullt ut mot patienterna. Integritetsskyddsmyndigheten förelade samtliga vårdgivare att redogöra för vilka IT-system de har som hanterar patientuppgifter och när det kommer att vara möjligt att spärra patientuppgifter i systemen.

– När vi nu följer upp förra årets granskning är det positivt att vårdgivarna har börjat att satsa ordentligt på att införa de möjligheter till spärrar som ska finnas enligt patientdatalagen, säger Erik Janzon som är tillsynschef för vårdfrågor på Integritetsskyddsmyndigheten. Samtidigt är det anmärkningsvärt att man först nu börjar satsa på att införa spärrfunktioner, fem år efter att patientdatalagen började gälla med sina krav på möjlighet till spärr.

Årets uppföljande granskning visar att det finns en hel del skillnader mellan vårdgivarna. De vårdgivare som har de allvarligaste bristerna måste antingen vidta åtgärder eller sluta att använda så kallad sammanhållen journalföring då journaluppgifter delas med andra vårdgivare.

– Det finns en vildvuxen flora av IT-system hos vissa vårdgivare vilket naturligtvis gör det svårare att införa möjlighet att spärra patientuppgifter. Sedan är det givetvis så att ju fler system en vårdgivare har, desto fler insatser kommer att krävas av vårdgivaren för att denne ska komma till rätta med bristerna, berättar Maria Bergdahl som lett Integritetsskyddsmyndighetens granskning.

Integritetsskyddsmyndigheten har sammanfattat sina iakttagelser från granskningen.

Läs en sammanfattning av tillsynsprojektet

För mer information kontakta

Jurist Maria Bergdahl, tfn 08-657 61 36
Tillsynschef Erik Janzon, tfn 08-657 61 13
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter