Hoppa till innehåll på sidan

Besöksflödena i Västerås mäts för noggrant

Publicerad: 23 juni 2015
Integritetsskyddsmyndighetens granskning visar att det system som används i Västerås för att mäta besöksflöden via personers mobiltelefoner inte är tillåtet i sin nuvarande utformning eftersom det går att spåra hur enskilda personer rör sig i stadskärnan.

Västerås Citysamverkan AB har drivit ett pilotprojekt av ett besöksflödessystem för att statistiskt mäta flöden av besökare i Västerås stads citykärna. Systemet samlar in uppgifter som mobiltelefoner med påkopplad wifi automatiskt skickar ut.

Integritetsskyddsmyndighetens granskning visar att de så kallade mac-adresser som samlas in är personuppgifter och att Västerås Citysamverkan därför måste följa reglerna i personuppgiftslagen. Företaget som levererat lösningen har vidtagit vissa åtgärder, som kryptering, för att försvåra möjligheten att identifiera enskilda personer.

- Men trots de åtgärder som vidtagits innebär mätningen att enskilda personer kan övervakas på ett sätt som innebär ett intrång i den personliga integriteten. De uppgifter som samlas in kan under vissa förutsättningar användas för att kartlägga hur en person rör sig på allmän plats i Västerås citykärna, i vart fall under en period av en vecka, säger Integritetsskyddsmyndighetens jurist Martin Brinnen.

Integritetsskyddsmyndigheten förelägger därför Västerås Citysamverkan att antingen sluta med besöksstatistiken eller se till att de uppgifter som registreras inte kan användas för att kartlägga hur enskilda rör sig i Västerås citykärna. Västerås Citysamverkan måste i så fall även informera besökarna om vem som samlar in uppgifterna och varför.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut i pdf-format

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter