Hoppa till innehåll på sidan

Brister i militära underrättelsetjänstens sätt att hantera personuppgifter

Publicerad: 11 april 2013
Integritetsskyddsmyndighetens granskning av Försvarsmaktens militära underrättelse- och säkerhetstjänst visar att det finns brister i hur personuppgifter hanteras i den verksamheten.

Ett av Integritetsskyddsmyndighetens uppdrag är att granska hur personuppgifter hanteras i Försvarsmaktens militära underrättelse- och säkerhetstjänst (MUST). MUST har en egen lagstiftning som reglerar hur personuppgifter får hanteras i verksamheten.

Den granskning som Integritetsskyddsmyndigheten nu slutfört visar att MUST registrerar personuppgifter i försvarsunderrättelseverksamheten utan att man prövar om uppgifterna är relevanta för uppdraget ifråga, vilket lagstiftningen kräver.

- Det ligger i uppdragets natur att MUST hanterar uppgifter även om personer som inte har direkt anknytning till ett visst uppdrag, men det måste finnas mekanismer som säkerställer att bara relevanta uppgifter registreras, säger Integritetsskyddsmyndighetens tf generaldirektör Hans-Olof Lindblom.

Annan kritik är att MUST inte har rutiner för att gallra personuppgifter i försvarsunderrättelse­verksamheten och att hanteringen av så kallade känsliga personuppgifter behöver stramas upp.

Sammantaget riktar Integritetsskyddsmyndigheten kritik på fem punkter som MUST måste åtgärda senast den 30 september 2013.

För mer information kontakta
Tf generaldirektör Hans-Olof Lindblom, tfn 08-657 61 51
Jurist Nicklas Hjertonsson, tfn 08-657 61 41
IT-säkerhetsspecialist Mikael Ejner, tfn 08-657 61 06
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter