Hoppa till innehåll på sidan

Integritets­skydds­myndigheten granskar kommunala bostadsbolag

Publicerad: 14 augusti 2013
Totalt åtta kommunala bostadsbolag granskas nu efter påståenden om att de registrerar känsliga personuppgifter om bland annat boendes hälsa och etniska ursprung.

2005 riktade Integritetsskyddsmyndigheten skarp kritik mot ett kommunalt bostadsbolag, bland annat för att det i bolagets e-post förekom uppgifter om boendes och bostadssökandes psykiska hälsa, hudfärg och etniska ursprung.

Tidigare i år slutförde myndigheten en granskning av fyra kommunala bostadsbolag i Göteborg och konstaterade att bolagen registrerat personuppgifter om hyresgäster på sätt som bryter mot personuppgiftslagen. Granskningen visade dock även på en tydlig vilja från bolagen att åtgärda de brister som upptäckts.

Integritetsskyddsmyndigheten har nu via massmedia fått information som pekar på att även bostadsbolag i andra delar av landet registererar känsliga personuppgifter på ett sätt som bryter mot personuppgiftslagen.

- Därför inleder vi nu en granskning av totalt åtta bostadsbolag, säger Camilla Sparr som kommer att leda Integritetsskyddsmyndighetens kontroll.

- Det är viktigt att både boende och bostadssökande känner trygghet i vilka uppgifter som hyresvärden registrerar om dem. Lagen är väldigt restriktiv när det gäller i vilka situationer man över huvud taget får registrera känsliga personuppgifter som rör exempelvis hälsa, etniskt ursprung och brott.

Bolagen som granskas är Alingsåshem, Hallstahem, Helsingborgshem, Huge Fastigheter, Landskronahem, Sigtunahem, Staffanstorpshus och Stångåstaden.

I samband med de allvarliga brister som upptäcktes 2005 verkade Integritetsskyddsmyndigheten för att det skulle tas fram en branschöverenskommelse för att skapa en gemensam god sed för hur personuppgifter hanteras på bostadshyresmarknaden. En sådan branschöverenskommelse har därefter tagits fram av Fastighetsägarna och SABO i samverkan med Hyresgästföreningen och har granskats av Integritetsskyddsmyndigheten. Överenskommelsen uppdaterades senast 2010 för att även omfatta god sed för kameraövervakning i hyreshus.

För mer information kontakta
Tillsynschef Catharina Fernquist, 08-657 61 18
Jurist Camilla Sparr, 08-657 61 52
Pressekreterare Per Lövgren, 070-736 10 80

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter