Hoppa till innehåll på sidan

Integritets­skydds­myndigheten kräver att SCB-undersökning upphör

Publicerad: 21 december 2016
Statistiska Centralbyrån, SCB, måste upphöra med undersökningen Hälsa Stockholm eftersom SCB inte har rättsligt stöd för att behandla de personuppgifter som hanteras inom ramen för undersökningen.

Integritetsskyddsmyndigheten har granskat de delar av undersökningen Hälsa Stockholm som sköts av SCB på uppdrag av Stockholms läns landsting. Undersökningen har pågått sedan 2002 med syfte att följa förekomsten av vanliga hälsoproblem och öka kunskapen om hur de kan motverkas. SCB har inom ramen för undersökningen behandlat och haft för avsikt att behandla en stor mängd känsliga personuppgifter genom att samla in uppgifterna från de registrerade, egna register och från andra myndigheter.

Granskningen visar dock att SCB inte är statistikansvarig myndighet för det område som undersökningen Hälsa Stockholm faller inom. SCB har inte heller stöd för att hantera de känsliga personuppgifter som ingår i undersökningen. "Detta innebär att SCB saknar rättsligt stöd för de personuppgiftsbehandlingar som myndigheten, inom ramen för undersökningen Hälsa Stockholm utför", skriver Integritetsskyddsmyndigheten i sitt beslut.

- Därför förelägger Integritetsskyddsmyndigheten nu SCB att upphöra med de behandlingar av personuppgifter som sker inom ramen för Hälsa Stockholm, säger Katarina Tullstedt som är chef för den enhet som granskar bland annat hälso- och sjukvård.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut i pdf-format (pdf, 299 kB)

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd