Hoppa till innehåll på sidan

Integritetsskydds­myndigheten överklagar dom om kreditupplysningar

Publicerad: 27 november 2012
Myndigheten överklagar förvaltningsrättens dom i ett mål som rör hur ett kreditupplysningsföretag lämnar ut kreditupplysningar utan att skicka kopior till de personer som upplysningarna gäller.

I januari 2011 trädde nya regler i kreditupplysningslagen i kraft som bland annat innebär att kreditupplysningsföretag måste skicka en kopia av kreditupplysningen till den person som upplysningen gäller. Denna skyldighet gäller även när kreditupplysningen lämnas ut via en webbplats.

Som en följd av lagändringen förelade Integritetsskyddsmyndigheten i juni 2011 kreditupplysningsföretaget Syna att börja skicka kreditupplysningskopior till de omfrågade även då kreditupplysningarna lämnas ut via en webbplats.

Syna överklagade Integritetsskyddsmyndighetens beslut till förvaltningsdomstolen som i november 2012 meddelade att den efter en så kallad lagprövning har kommit fram till att den nya bestämmelsen om kopieplikt står i strid med grundlag. Det innebär att Syna i så fall inte behöver skicka kreditupplysningskopior till de omfrågade när kreditupplysningen lämnats ut via företagets webbplats.

- Vår bedömning är dock att förvaltningsdomstolens slutsats är felaktig och att ändringarna i kreditupplysningslagen inte på något sätt står i strid med grundlag, säger Hans Kärnlöf som är Integritetsskyddsmyndighetens expert på kreditupplysningslagen.

Integritetsskyddsmyndigheten överklagar därför förvaltningsrättens dom till kammarrätten.

- Det är viktigt att påpeka att förvaltningsrättens dom inte har vunnit laga kraft och att domen dessutom enbart tar ställning i det enskilda ärendet. Det innebär att kreditupplysningsföretag som lämnar ut upplysningar via webbplatser även fortsättningsvis måste följa alla regler i kreditupplysningslagen och skicka en kopia till den person som upplysningen gäller, säger Hans Kärnlöf.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens överklagande i pdf-format (pdf, 333 kB)

För mer information kontakta:
Avdelningsdirektör Hans Kärnlöf, tfn 08-657 61 17
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Kreditupplysning
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Kreditupplysning