Hoppa till innehåll på sidan

Integritets­skydds­myndigheten riktar kritik mot Södermalms hemtjänst

Publicerad: 18 februari 2016
Utformningen av hemtjänstens it-system gör att de som vårdar anhöriga i hemmet kan se information om betydligt fler personer än den egna anhöriga.

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit emot klagomål som rör det it-system (Paragå) som används av hemtjänsten på Södermalm i Stockholm. Myndighetens granskning visar på flera brister. Bland annat kan de som vårdar anhöriga i hemmet, anhörigvårdare, se uppgifter om betydligt fler personer än sin egen anhöriga.

– I it-systemet hanteras känsliga personuppgifter. Då är det viktigt att respektive användare enbart kan komma åt de personuppgifter som han eller hon behöver för att utföra sitt arbete. Här är det uppenbart att systemet brister, säger Salomeh Fanaei som lett Integritetsskyddsmyndighetens granskning.

I sitt beslut förelägger Integritetsskyddsmyndigheten därför Södermalms stadsdelsnämnd att se till att anhörigvårdare enbart kan nå uppgifter om den egna anhörige.

Integritetsskyddsmyndigheten konstaterar också att stadsdelsnämnden inte har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i systemet. Bland annat saknas en loggfunktion som registrerar vad användarna gör i systemet vilket i sin tur gör att det inte går att se om någon obehörigen tar del av personuppgifter i systemet. Stadsdelsnämnden måste därför införa loggfunktion och dessutom tydligt informera användarna om att deras aktivitet i systemet loggas.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut i pdf-format (pdf, 354 kB)

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd