Hoppa till innehåll på sidan

Integritets­skydds­myndigheten riktar kritik mot Svenska Spel

Publicerad: 16 oktober 2015
Svenska Spel måste informera sina kunder bättre om hur deras personuppgifter används vid bedömning av risken för spelmissbruk.

Svenska Spel kräver sedan en tid obligatorisk registrering av den som vill bli kund hos bolaget. Med anledning av det har Integritetsskyddsmyndigheten granskat hur bolaget hanterar personuppgifter om sina kunder.

Myndigheten konstaterar i sin granskning att bolaget har lagligt stöd att registrera vissa personuppgifter om sina kunder och att bolaget i vissa fall till och med är skyldigt att registrera uppgifterna. Men i andra fall brister bolaget i sin hantering av personuppgifter, bland annat då uppgifterna används för direktmarknadsföring eller då bolaget samlar in uppgifter från kunden för att bedöma risken för kunden ska hamna i spelmissbruk.

- De uppgifter som bolaget samlar in för att bedöma risken för att en kund ska hamna i spelmissbruk är personuppgifter som rör hälsa. Den typen av personuppgifter är extra integritetskänsliga, och det krävs att kunden har lämnat ett informerat, otvetydigt och uttryckligt samtycke för att bolaget ska få hantera uppgifterna, säger Ulrika Bergström som lett Integritetsskyddsmyndighetens granskning.

Integritetsskyddsmyndigheten förelägger därför Svenska Spel att antingen sluta samla in och använda personuppgifter för riskbedömning av spelmissbruk eller inhämta giltiga samtycken från kunderna. Samma sak gäller uppgifter som samlas in för att användas för direktmarknadsföring.

- Det avgörande är att bolaget på ett tydligt sätt förklarar för sina kunder hur deras personuppgifter kommer att användas.

Integritetsskyddsmyndigheten riktar även kritik mot Svenska Spel för att bolaget samlar in personuppgifter för att lämna ut till forskning, eftersom de forskningsändamål som uppgifterna kan komma att användas för inte är tillräckligt tydligt avgränsade eller specificerade.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut i pdf-format

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter