Hoppa till innehåll på sidan

Integritetsskydds­myndigheten utökar granskning av brotts­bekämpande myndigheter

Publicerad: 5 december 2019
Skatteverket, Åklagarmyndigheten, Kustbevakningen, Kriminalvården och Tullverket granskas nu för att ta reda på om myndigheterna har tillräckliga rutiner för att upptäcka och rapportera personuppgiftsincidenter.

I juni inledde Integritetsskyddsmyndigheten en granskning av Polisen och Ekobrottsmyndigheten med syfte att undersöka om myndigheterna har tillräckliga rutiner för att upptäcka och hantera personuppgiftsincidenter.

Nu utökas granskningen med övriga brottsbekämpande myndigheter. De myndigheter som nu granskas är Skatteverket, Åklagarmyndigheten, Kustbevakningen, Kriminalvården och Tullverket.

– För att kunna leva upp till de nya skyldigheterna i brottsdatalagen som kom förra året är det viktigt att de brottsbekämpande myndigheterna har rutiner på plats för att kunna upptäcka, hantera, utreda och rapportera personuppgiftsincidenter. En incident som inte snabbt upptäcks och åtgärdas kan leda till risker för de medborgare som berörs. Ytterst syftar skyldigheten att anmäla personuppgiftsincidenter till att stärka integritetsskyddet, säger Paulo Zavala som är jurist på Integritetsskyddsmyndigheten och deltar i granskningen.

Ett av Integritetsskyddsmyndighetens uppdrag är att med hjälp av tillsyn säkerställa att brottsbekämpande myndigheter följer brottsdatalagen.

För mer information kontakta

Jurist Paulo Zavala, telefon 08-657 61 16

Presskontakt Per Lövgren, tfn 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter