Hoppa till innehåll på sidan

Domstolar bryter mot lagen – lätt kartlägga personer via besöksdator

Publicerad: 2 oktober 2014
Integritetsskyddsmyndigheten riktar nu skarp kritik mot domstolarnas besöksdatorer som gör det möjligt att i detalj kartlägga hur enskilda personer förekommer i olika mål och ärenden.

Integritetsskyddsmyndigheten har granskat besöksdatorerna hos tre tingsrätter och en förvaltningsrätt. Samtliga fyra domstolar har besöksdatorer som allmänheten kan använda för att visa information från domstolarnas IT-verksamhetsstöd som ett led i allmänhetens rätt till insyn i domstolarnas verksamhet (offentlighetsprincipen).

Integritetsskyddsmyndigheten är kritisk till hur mycket information som kan nås via besöksdatorerna. Vid inspektionerna gjordes slumpmässiga sökningar på besöksdatorerna. I ett fall valdes ett mål angående skattebrott. I målet angavs den misstänktes för- och efternamn. Vid sökning på namnet framkom att personen även förekom i tre andra brottmål vid tingsrätten. I ett av målen var personen misstänkt för brott och i de två andra var personen angiven som vårdnadshavare. På träfflistan över de mål där personen förekom visades personnumret. I de brottmål där personen var vårdnadshavare framgick även uppgift om ytterligare en vårdnadshavare. Även den personen angavs med namn och vid sökning framkom att denne förekom i ytterligare ett brottmål.

– Via besöksdatorerna går det att få fram betydligt mer information än vad domstolarna är skyldiga att förse allmänheten med för insyn i domstolarnas verksamhet. Systemet gör det enkelt för vem som helst att kartlägga enskildas förehavanden. Det är inte syftet med offentlighetsprincipen, säger Integritetsskyddsmyndighetens jurist Erika Uddén.

Integritetsskyddsmyndigheten konstaterar även att i de fall en persons namn enligt domstolen ska omfattas av sekretess så visas i ett flertal fall ändå personnumret. Genom att använda personnumret går det att söka vidare på andra ärenden där personen förekommer, och på sätt få fram de uppgifter som domstolen i ett annat mål har bedömt ska omfattas av sekretess.

Myndigheten riktar också kritik mot att domstolarna inte kontrollerar om det finns felaktiga eller ofullständiga personuppgifter i systemet och att man alltid sparar uppgifterna till maxgränsen av vad lagen tillåter, utan att pröva om uppgifterna kan gallras tidigare.

Integritetsskyddsmyndighetens iakttagelser är relevanta även för övriga domstolar som har besöksdatorer som hämtar information från domstolarnas verksamhetssystem (Vera).

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut mot Attunda tingsrätt

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut mot Förvaltningsrätten i Uppsala

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut mot Uppsala tingsrätt

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut mot Västmanlands tingsrätt

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter