Hoppa till innehåll på sidan

Fel av barnklinik spela in alla samtal

Publicerad: 26 oktober 2012
Barnkliniken vid Ystads lasarett spelar in alla inkommande samtal och sparar dessa i minst tre år. Integritetsskyddsmyndigheten konstaterar att kliniken inte tillräckligt kan motivera inspelningarna.

På barnkliniken vid Ystads lasarett spelas alla inkommande samtal in. Även vissa utgående samtal spelas in. Inspelningarna sparas i minst tre år. Syftet uppges vara kvalitetssäkring, då de inspelade samtalen kan användas för att fastställa vilken information som patienterna fått av personalen. Dessutom vill man minska mängden hot och otrevligheter som riktas mot de som arbetar i telefonrådgivningen. Hittills har kliniken inte behövt granska något sparat telefonsamtal.

- Inspelning av telefonsamtal innebär ett integritetsintrång för såväl patienter som anhöriga och anställda. För att det ska vara lagligt måste det finnas ett påtagligt behov av systematisk kvalitetssäkring som inte kan lösas på något annat, mindre integritetskänsligt sätt. Kliniken har inte visat att det finns ett sådant behov som motiverar att alla samtal spelas in, säger Katarina Högquist, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten förelägger därför Region Skåne, som är personuppgiftsansvarig för kliniken, att ta fram en plan som redogör för vilka åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa att kliniken enbart spelar in samtal när det finns ett påtagligt behov. Om ett samtal spelas in måste den uppringande dessutom bli tillräckligt informerad om detta.

Läs beslutet (i pdf-format) (pdf, 320 kB)

För mer information kontakta
Jurist Katarina Högquist, tfn 08-657 61 24
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd